Automatisointi ja lannan kierrätys ovat tulevaisuuden investointeja

Keminmaalaisen kahden robotin ja 50 parsipaikan pihattonavetan kuivituksen on kolmen ja puolen vuoden ajan hoitanut Demecan kuivituslaite.

Kuivituslaite asennettiin uuteen navettaan, jossa ehdittiin kuukauden ajan käsivoimin levitellä kuiviketta.

Tilan isäntä Anssi Kanto sanoo, että vaikka laitetta hoidetaan käsikäyttöisesti, käytännössä se tuntuu toimivan automaattisesti.

-Nappeja ehtii painaa samalla, kun kolaa lantaa pois. Vertailupohjaa vastaavan kokoisen navetan kuivittamiseen käsivoimin on vähän, mutta uskon, että sen viemä aika säästyy kuivituslaitteen avulla moninkertaisesti. Ajansäästö vaikuttavaa ehkä eniten siinä, että kuivitus tehdään säännöllisesti ja puhdas kuivike tulee levitettyä aina, vaikka olisi kuinka kiire, koska aikaa sen hoitamiseen menee niin vähän.

Kuivikkeena käytetään kutterin ja turpeen sekoitusta, jota ajetaan parsiin kaksi kertaa päivässä. Vähemmän käytetyille aluille kuiviketta laitetaan vähän vähemmän. Eläimet valikoivat paikkoja ja ruokintapöydän laidalla olevat paikat ovat paljon suositumpia kuin keskellä navettaa olevat paikat.

-Navetan automatisoinnin lisääminen ja erityisesti lannan kierrätys ovat kysymyksiä, joita myös meillä on pohdittu. Turvekeskustelu vaikuttaa asiaan omalta osaltaan, mutta merkittävä seikka on myös kuivikkeeseen kuluva vuosittainen rahamäärä. Noin 8000 euroa vuodessa on iso kustannus, ja siksi investointi lannan hyötykäyttöön olisi varmasti kannattava. Uskon, että se tullaan jossain vaiheessa tekemään.

Maatalousyhtymä Kannon navetassa on myös Demeca-hormit, jotka ovat olleet hyvä ratkaisu navetan tehostettuun ilmanvaihtoon.