Biokaasulaitos Pohjois-Savoon!

Olemme tänään Mikko Elovaaran kanssa allekirjoittaneet toimitussopimuksen maatilan biokaasulaitoksesta Kiuruvetiselle Mikko Elovaara Oy:lle ja Elovasikka Oy:lle. Suuret kiitokset luottamuksesta! Tilakokonaisuus on merkittävä tekijä suomalaisen naudanlihan tuotannossa. Yrityskokonaisuus kasvattaa maitoroutuisia sonneja HK Scanin sopimustuottajana. Kiuruveden Lepistönperällä sijaitsevalla n. 600 hehtaarin peltoaukealla loppukasvattamoissa kasvaa yhteensä 1800 sonnia. Näistä 800 sonnia kasvaa Mikon pojan Antti Elovaaran omistuksessa olevissa kasvattamoissa samalla peltoaavalla. Elovasikan kasvattamossa samalla aukealla kasvaa 800 vasikkaa. Lisäksi Elovasikan toisessa kasvattamossa Alapitkällä 500 vasikkaa. Vasikkakasvattamoista vasikat siirtyvät loppukasvattamoihin Elovaarojen navetoihin ja Elovasikan muille osakkaille Ville Laitiselle Haapavedelle ja Henrik Kärkkäiselle Kiuruvedelle. Vasikoita riittää myös loppukasvatukseen muille HK Scanin sopimustiloille. Mikko Elovaara on kehittänyt maatilaa ja koko liiketoimintaa määrätietoisesti jo vuosikymmeniä. Antti Elovaara on kasvanut maanviljelijäksi isänsä rinnalla ja haluaa olla jatkamassa tilan kehitystä. ”Tilakokonaisuus ja lihantuotanto on nyt rakennettu tähän kokoluokkaan, pellot raivattu metsistä, laitettu kasvukuntoon nurmentuotantoon. Iso laajentaminen ei ole nyt seuraava askel, vaan nyt keskitytään edelleen peltojen kasvukunnon parantamiseen ja satotasojen nostamiseen. Hiilensidonta maaperään ja humuksen lisääminen on tärkeä kehityskohde. Tilaa pitää aina kehittää ja nyt luonteva ja kestävä suunta on investoida energiaomavaraisuuteen ja lannan käsittelyyn. Ympäristöasiat todella kiinnostaa viljelijää. Me elämme maasta. Positiivinen ja kestävä imagokin on tärkeä asia tämän päivän maataloudessa.” Antti kertoo ja Mikko jatkaa: ”Lannan lannoitevaikutuksen parantaminen on tärkeä asia ja biokaasulaitoksen tuoma hyöty typen liukoisuuden lisäämisessä ja logistiikan helpottumisessa on merkittävä taloudellinen etu, ympäristövaikutuksia unohtamatta.” Rakennettava biokaasulaitos tulee palvelemaan Elovaaran tilakeskusta ja Elovasikka Oy:n kasvattamoa sähkön- ja lämmön tuotannon osalta. Hankkeen yhteydessä rakennetaan mädätysjäännösputki 1 km päähän peltoaukeman keskelle etäsäiliöön, jolla saadaan merkittävät logistiikka hyödyt lannanlevitykseen. Hankkeessa rakennetaan valmiudet laajentaa biokaasuntuotantoa energiamarkkinoiden kysynnän mukaan. Siirtyminen myöhemmin ajoneuvokaasun eli biometaanin jalostukseen on otettu huomioitu jo nyt. Kysyimme Mikolta miksi Demeca laitostoimittajaksi? Mikon vastaus: ”Demecan kanssa meillä on jo yhteistä historiaa navetan saneerauksessa. Demeca tarjoaa kokonaisvaltaisen, selkeän paketin, johon sisältyy suunnittelu, valmistus, asennukset ja työnjohto. Emme kaipaa työmaalle useita eri toimijoita ja isoa alihankintaketjua. Me teemme omana työnä maanrakennustyöt, koska meillä on siihen kalusto ja osaaminen. Uskomme Demecan jälkimarkkinoinnin toimintaan ja referenssikohteessa vierailu vahvisti luottamuksen. Koko laitos ja tekniikka on ammattimaisesti toteutettu, siisti kokonaisuus. Demeca on kotimainen yritys ja sijaitsee lähellä. Me arvostamme kotimaisuutta ja Demecan kokemusta ja ymmärrystä maatilan toiminnasta.” Demecalla on 3 tärkeää arvoa. Luottamus ja arvostus, Rohkeasti yhdessä, Tuloksellinen tekeminen. ”Haluamme olla mukana eteenpäin menevien maatilojen arjessa. Kehitämme toimintaa yhdessä. Koemme että kehittyvien tilojen mukana mekin kehitymme. Luottaen ja arvostaen, rohkeasti yhdessä, pyrimme parhaisiin tuloksiin. Huolellisen valmistelun ja rakentavien sopimusneuvotteluiden jälkeen on mahtava päästä toteuttamaan hanketta yhdessä Elovaaran porukan kanssa” myyntijohtajamme Sami Vinkki kiteyttää. #biokaasu #maatilatkuntoon Kuvassa kauppasopimuksen jälkeen tyytyväisenä: Antti Elovaara, Mikko Elovaara ja Sami Vinkki