Maatilan biokaasulaitokset vähentävät peltojen rikkakasvipainetta

Rikkakasvit haittaavat maanviljelyä muun muassa kilpailemalla viljelykasvien kanssa sekä heikentämällä rehun laatua. Tieteellisesti tehdyt tutkimukset osoittavat maatilakohtaisten biokaasulaitosten vähentävän peltojen rikkakasvipainetta.

Luken edeltäjän MTT:n ja Jyväskylän yliopiston tutkijat tutkivat hukkakauran (Avena fatua) siementen itävyyden laskua kolmen kuutiometrin pilot-luokan biokaasureaktorissa. Reaktorin ymppinä käytettiin lehmän lantaa ja säilörehua mädättäneen biokaasulaitoksen käsittelyjäännöstä. Reaktorin syötteenä oli purukuivitettu hevosenlanta. Reaktorin lämpötila oli 38 ± 2 °C. Käsittelemättömien hukkakauran siementen itävyys oli 12 vuorokauden idätyskokeessa 39 %. 29 vuorokautta biokaasureaktorissa olleiden siementen itävyys oli 0 % 20 vuorokauden idätyskokeen aikana.  

Tanskassa on tutkittu hukkakauran (Avena fatua), rikkasinapin (Sinapsis arvensis), kanadanpiiskun (Solidago canadensis), rapsin (Brassica napus), kiertotatarin (Fallopia convolvulus), rikkakeltalemmikin (Amzinckia micrantha) ja jauhosavikan (Chenopodium album) itävyyttä. Mesofiilisissä 37 °C biokaasureaktoreissa suurin osa siemenistä menetti itävyyden seitsemän vuorokauden aikana ja yhdentoista vuorokauden kuluttua kaikkien siementen itävyys oli laskenut nollaan.

Aivan kaikilla kasveilla itävyys ei kuitenkaan laske täysin nollaan. Jyväskylän yliopiston ja Mustankorkea Oy:n tutkimuksessa pyrittiin saamaan selville vahvakuoristen vieraslajien leviämisen riskiä biokaasulaitosten kautta. Tutkittavina kasveina olivat niin sanottu maantievarsilupiini eli komealupiini (Lupinus polyphyllus Lindley) ja amerikkalainen kaupallinen kirjolupiini (Lupinus polyphyllus x Regalis). Ennen biokaasureaktoriin syöttämistä komealupiinin siementen itävyys oli noin 45 %. Siementen oltua kymmenen vuorokautta laboratoriokoon mesofiilisessa 37 °C biokaasureaktorissa, niiden itävyys oli laskenut noin kahteen prosenttiin ja kolmessakymmenessä vuorokaudessa itävyys laski noin prosenttiin. Kaupallisella kirjolupiinilla alkuperäinen itävyys oli alhaisempi, mutta myös sillä itävyyden lasku oli voimakasta. Tutkimuksessa tuhoutuneiksi siemeniksi tulkittiin ne siemenet, jotka mätänivät tai homehtuivat idätyskokeen aikana. Komealupiinilla 30 vuorokauden jälkeen tuhoutuneita siemeniä oli 95 %. Kokeessa horroksessa oleviksi siemeniksi tulkittiin sellaiset siemenet, mitkä eivät itäneet mutta eivät myöskään ulkoisesti tuhoutuneet kolmen kuukauden idätyskokeen aikana. Todennäköisesti merkittävä osa horroksessa oleviksi luokitelluista siemenistä oli menettänyt itävyyden.    

Kuva lupiinien siementen itävyydestä ennen ja jälkeen mesofiilisen biokaasulaitoskäsittelyn. Muokattu julkaisusta Hassani, M.; Vallius, E.; Rasi, S.; Sormunen, K. Risk of Invasive Lupinus polyphyllus Seed Survival in Biomass Treatment Processes. Diversity 2021, 13, 264. https://doi.org/10.3390/d13060264

Tutkimuksissa siementen itävyyden laskun katsottiin johtuvan lämmön ja kosteuden sekä kemiallisten ja mikrobiologisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Vastaavan lämpöisessä vedessä säilyttäminen ei laskenut siementen itävyyttä samalla tehokkuudella.

Rikkakasvien, kuten juolavehnän, juurten palasten tuhoutumisesta biokaasureaktorissa ei ole yleisiä tutkimuksia. On kuitenkin perusteltua olettaa, että koska juuret ovat siemeniä pehmeämpiä, niin juuret menettävät kasvukyvyn biokaasureaktorissa.

Kokonaisuutena tutkimuksiin perustuen voidaan siis sanoa, että biokaasureaktori tuhoaa lähes kaikki lantojen, rehujen ja kuivikkeiden mukana pelloille päätyvät rikkakasvien siemenet. Vaikka jäljelle jääkin maaperässä oleva siemen- ja juuripankki, tuulilevitteiset siemenet sekä koneiden mukana siirtyvät rikkakasvit, niin biokaasulaitos auttaa rikkakasvien haitallisen vaikutusten torjunnassa ja varsinkin estää siemenlevitteisten kasvien siirtymistä pelloilta toisille.  

Suomessa tehdyt julkaisut voi lukea osoitteista https://doi.org/10.3390/d13060264 ja osoitteesta https://www.smts.fi/MTP_julkaisu_2014/Posterit/104Tampio_ym_Hevosenlanta_tuottaa_biokaasua.pdf

Huolto auttaa ja ratkaisee

Olemme täällä Demecalla nostaneet Huoltopalveluiden prioriteettia yhdeksi tärkeimmäksi tekijäksi yrityksemme toiminnassa. Haluamme, että asiakkaat saavat nopeasti ja asiantuntevasti huoltopalvelut sekä varaosat.

Mitä olemme tehneet asian eteen?  

Olemme keskittäneet toimintoja sekä lisänneet resursseja. Jatkossa huolto ja varaosatilaukset tehdään keskitetysti numerosta 010 340 8020 tai sähköpostilla: huolto@demeca.fi. Keskitetystä numerosta huolto vastaa arkisin klo 7-15.30 ja tuotetuki auttaa arki-iltoina klo 15.30-21 sekä viikonloppuisin klo 9-21. HUOM! Vanha 050-alkuinen huollon numero on poistunut käytöstä. Tuotetuki iltaisin ja viikonloppuisin on huoltosopimus asiakkaille maksuton ja muille 59 €/ tunti. Keskitetyn puhelimen avulla pystymme tehokkaasti kartoittamaan vikatilanteet ja tekemään huoltotilaukset, toimittamaan sopivat varaosat sekä auttamaan tuotetuessa. 

Varastoimme kaikkien toimittamiemme laitteiden huolto-osia sekä kriittisiä varaosia. Kauttamme saat myös kuluvat aineet ja tarvikkeet (voiteluaineet, suodattimet yms.) varmasti kilpailukykyiseen hintaan. 

Olemme saaneet vasteaikaa lyhennettyä toimintojen keskittämisen ansiosta sekä huoltomiesten toimesta ja saaneet hyvää palautetta toiminnastamme. Pyrimme siihen, että pystymme ratkaisemaan vikatilanteet mahdollisimman nopeasti. Jatkossa lähetämme säännöllisesti uutiskirjeitä ja muistutuksia Demecan koneiden ja laitteiden vuosihuolloista sekä huoltotoimenpiteistä, jotka ennaltaehkäisevät vikatilanteita.Haluamme, että maatilalla toiminta rullaa mukavasti, mutta jos vikatilanne tulee, niin olemme nopeasti sitä ratkaisemassa. 

Miten voit itse välttää vikatilanteet? 

Laitteiden toimituksen yhteydessä on toimitettu käyttöohjeet, joista selviää niiden huoltoaikataulut sekä itsenäisesti tehtävät huoltotoimenpiteet. Ennen kevään ja kesän kiireitä kannattaa ennakoida hoitamalla huoltotoimenpiteet ajoissa. Mikäli epäröit tai itsenäiset huoltotoimet herättävät kysymyksiä, voit ottaa puhelimitse yhteyttä huoltoon numeroon 010 340 8020. 📲

Biokaasulaitoksen esittelypäivä Jurvan tila, Tervola

Haluamme yhdessä Jurvan tilan sekä yhteistyökumppaneiden kanssa kutsua teidät  Biokaasulaitoksen 

esittelypäivään keskiviikkona 22.03.2023 klo 11-15. Osoite on Kurvilansaarentie 14, 95340 Loue (Tervola). 

 

Tapahtumassa klo 12 Demeca Oy:n, Jurvan tilan sekä yhteistyökumppaneiden haastattelut sekä puheenvuorot. Tarjolla Atrian makoisat makkarat, Valion maistiaisia sekä kahvitarjoilu. Näytteilleasettajia paikalla.

Tervetuloa!

Vastaamme kysyntään- Biokaasulaitostoiminta vahvistuu

Demeca Oy vastaa kasvavaan kysyntään ja keskitämme liiketoimintamme biokaasulaitostoimintaan. Energian ja lannoitteiden hinta sekä tukipolitiikka ovat vauhdittaneet maatiloja investoimaan omavaraiseen energiatuotantoon sekä saavuttamaan biokaasulaitosprosessissa syntyvät lannoitehyödyt.  

 

Sami Vinkki, myyntijohtaja: ”Tällä ratkaisulla biokaasun tuotantolaitteiden edelleen kehittämiseen saadaan paremmat edellytykset nykyisillä resursseilla ja toimintaa on mahdollista kasvattaa kysynnän mukaisesti. Demeca huolto jatkaa nykyisten ja uusien laitteiden huoltotoimintaa entiseen tapaan. Myynti ja asennus keskittyvät biokaasulaitostoimintaan.”

 

 Demeca on tähän mennessä toimittanut 15 biokaasulaitosta sekä yhden biometaanin jakeluaseman. Rakenteilla on kymmenen laitosta eri puolelle Suomea sekä yksi uusi biometaanin jakeluasema aiemmin toimitetun biokaasulaitoksen yhteyteen. Biokaasulaitokset ovat tuottaneet tähän mennessä sähköä ja lämpöä yli 30 miljoonaa kilowattituntia. Ympäristövaikuttamista biokaasulaitosprosessissa on syntynyt yli 4000 tonnia CO2-päästöjen vähentyessä. Biokaasulaitostoiminnalle näemme tasaista kasvupotentiaalia myös tulevaisuudessa.

Biokaasulaitos Koskenniemen Maito Oy:n tilalle Kaustiselle

Kaustisen ensimmäinen Biokaasulaitos Koskenniemen Maito Oy:n maatilalle! 🇫🇮 
 

Koskenniemen Maito Oy:n tila on solminut Demecan kanssa toimitussopimuksen maatilakokoluokan CHP (Compined Heat and Power) biokaasulaitoksesta. Kuvassa Demecalta myyntijohtaja Sami Vinkki ja Koskenniemen tilalta Jukka  Koskinen. Laitos tuottaa kaasua lietelannasta ja tilan kuivajakeista, kuten ylijäämä nurmesta. Tilalle toimitetaan 1100 m3 mädätysreaktori, joka sisältää gFeed yksikön kuivajakeiden syötölle sekä gPower yksikön energiatuotannolle. Kaasu poltetaan CHP-yksikössä sähköksi ja lämmöksi tilan tarpeisiin. Mädätysjäännös separoidaan kuivikkeeksi. Biokaasulaitoksen avulla tilalle tuotetaan sähkö- ja lämpöenergiaa. Lannan lannoitevaikutukset paranevat typen liukostuessa ja mädätysprosessi tuhoaa lannan mahdollisesti sisältämät rikkakasvien siemenet. Tutkimusten mukaan esim. lupiinien siemenistä jopa 95 %.  Koskenniemen tila on kehittänyt toimintaansa vuodesta 1998 lähtien. Tuolloin tilalla oli 30 lehmää, ja vuosien saatossa maatila on kasvattanut tuotantoaan tasaisesti. Nyt tilalla lypsää kolme robottia ja peltoa viljelyssä tilalla on reilut 200 hehtaaria.  

 

Biokaasuun kiinnostus on herännyt vuosien varrella ja Jukka kertomansa mukaan on käynyt katsomassa useaa eri laitosta eri paikkakunnilla. ”Demeca yrityksenä oli ennestään tuttu. Biokaasulaitoksen avoimet ovet järjestettiin Toholammilla, ja siellä kävin keskustelun biokaasusta ja investoinnista Samin sekä laskenta-asiantuntija yrityksen kanssa. Useita Demecan biokaasulaitoksia on tullut nähtyä. Tärkeää investoinnissa omalle tilalle on lannoitehyöty, sillä luomuun tilamme siirtyi viime kesänä. Lisäksi biokaasulaitos tuottaa sähköä- ja lämpöä tilan tarpeisiin”. 

 

Kiitämme luottamuksesta ja olemme iloisia aloittaessamme yhteistyön Koskenniemen tilan kanssa! 

Tulevat tapahtumat

Nähdään livenä!

Demecalaiset voit tavata livenä eri tapahtumissa. Järjestämme tänä vuonna webinaareja, biokaasulaitosten esittelyjä sekä osallistumme aktiivisesti eri tapahtumiin. Julkaisemme tarkemmat aikataulut ja paikat biokaasulaitosten esittelyistä lähempänä ajankohtaa. Seuraa lehti-ilmoittelua ja meitä sosiaalisessa mediassa (linkit sivun alalaidassa).


Sarka messut  27.-28.01.2023

Biokaasu webinaari 16.02.2023 klo 12-13.30

Biokaasulaitos esittely 22.03.2023, Jurvan tila (Tervola)

Rysky päivät 31.03.-01.04.2023

Okra maatalousnäyttely 05.-08.07.2023

Biokaasu webinaari 03.08.2023

Ollikkala messut 18.-19.08.2023

Koneagria 12.-14.10.2023

*muutokset mahdollisia

Biokaasulaitos Mäntyniemen tilalle Toivakkaan

Biokaasulaitos investoinnit maatiloilla jatkuvat! 🇫🇮 

 
Mäntyniemen tila on solminut Demecan kanssa kauppasopimuksen maatila kokoluokan biokaasulaitos investoinnista. Tilalle rakennetaan 1100m3 prosessitilavuuden mädätysreaktori ja CHP laitos polttaa kaasun sähköksi ja lämmöksi. Mäntyniemen tila tuottaa naudanlihaa ja karjaa tilalla on noin 500 eläintä. Biokaasulaitos investointi ja ajatus on kiinnostanut tilanväkeä pitkään jo aiemman isännän toimesta. Vuonna 2018 Mäntyniemen tilalla tehtiin sukupolven vaihdos, joka antoi lisäpotkua biokaasulaitos investoinnille ja asiat lähtivät etenemään. 
 

”Biokaasulaitos mahdollistaa energiaomavaraisuuden. Lisäksi biokaasulaitos investoinnista tulee lannoitehyöty. Oma energiatuotanto vakauttaa myös taloutta ” sanoo tilan isäntä Lauri Jaatinen.

 
Samalla kun biokaasulaitos tuottaa sähköä ja lämpöä tilan tarpeisiin tulee samalla ympäristöpuolen asiat paranemaan merkittävästi.
 
 
Biokaasumyyjä Johannes Linna ja tilan isäntä Lauri Jaatinen paiskasivat kättä yhteen kauppasopimuksen kunniaksi.
 
Kiitämme luottamuksesta Mäntyniemen tilaa!

Biokaasutuottajan on rekisteröidyttävä Omaverossa- verovapaus säilyy pientuottajilla

Jatkossa biokaasun pientuottaja säilyttää verovapauden, mikäli hän rekisteröityy pientuottajaksi Verohallintoon. Lämmitykseen ja työkoneiden käyttöön tuotettu kestävä sekä ympäristöystävällinen biokaasu on ollut veroton tähän vuoteen saakka, mutta syyskuussa annetun hallituksen esityksen mukaisesti lämmitysbiokaasun tuki pienenee vuoden 2023 alusta alkaen, ja myös kestävälle lämmitysbiokaasulle tulee valmistevero. On kuitenkin tärkeä huomioida, että pientuottaja säilyttää verovapauden, mutta se edellyttää rekisteröitymistä. Verohallinto on arvioinut, että ilmoittautuneita/ rekisteröityneitä puuttuu vielä useita kymmeniä. Biokaasun tuottajien on rekisteröidyttävä verovelvollisiksi OmaVerossa ennen toiminnan aloittamista. Tuottajan on rekisteröidyttävä biokaasun tuottajaksi, jos biokaasun tuotanto on yli 1 GWh kalenterivuodessa. Jos biokaasun tuotanto on enintään 1 GWh kalenterivuodessa, tuottajan on rekisteröidyttävä biokaasun pientuottajaksi. Tuotantoraja on laitoskohtainen. Biokaasun pientuottajan kaasu on verotonta paikallisessa käytössä. Pientuottajan ei myöskään tarvitse osoittaa kaasun kestävyyttä. Laiminlyönnistä voidaan määrätä laiminlyöntimaksu ja/tai veronkorotus. Lisätietoja valmisteverosta Verohallinnon sivuilta. Voit rekisteröityä biokaasun pientuottajaksi Omaverossa

Biokaasulaitoksen avoimet ovet Elovaaran tila, Kiuruvesi

Haluamme yhdessä Mikko Elovaara Oy:n ja Elovasikka Oy:n tilanväen kanssa kutsua teidät Biokaasulaitoksen avoimien ovien päivään lauantaina 29.10.2022 klo 10-15. 

Osoite on Lepistönperäntie 321, Kiuruvesi. 

Tapahtumassa puheenvuoroja, biokaasulaitoksen avainten luovutus, makkara- ja kahvitarjoilu sekä näytteilleasettajia. Elovaaran maatilalle on toimitettu Demecan biokaasulaitos, ilmanvaihto- sekä lannankäsittelyn ratkaisuja.  

Elovaaran tila haluaa kutsua kuluttajia tutustumaan kotimaiseen ruoantuotantoon. Tule keskustelemaan ja tutustumaan tilan toimitaan. 


Tervetuloa!Puolitoista vuotta toiminnassa ollut biokaasulaitos tuottaa sähköenergiaa yli oman tarpeen

Uusitalon tilalla Kannuksessa käynnistettiin biokaasulaitos puolitoista vuotta sitten. Sähköä laitos on tuottanut vajaan vuoden verran. Suurin muutos, jonka sähköä ja lämpöä oman karjan lannasta sekä kuivista syötteistä tuottava laitos on tilan arkeen tuonut, on se, että maatilan liittymän hurjaa sähkölaskua ei enää tule. Tilanne on kääntynyt päinvastaiseksi. Isäntä Marko Uusitalo kertoo, että laitos tuottaa sähköä yli oman tarpeen. Laitos tuottaa vuositasolla 400 000 kWh ja tilan kulutus on 250 000 kWh. Sähköenergia käytetään navetassa ja lämpöä riittää navetan lisäksi halleihin ja kolmeen taloon. Kylmänä aikana lisälämpöä tuotetaan hakkeella. Syksyisin lämpöenergia käytetään kuivaavassa viljasiilossa, jossa on 200 kW lämmönvaihdin. Vuoden päästä lämpöenergian tarve tuplaantuu, kun viereen rakennetaan toinen viljasiilo. Biokaasulaitos käyttää lietteen lisäksi syötteenä ylijäämärehua, eikä niitä tarvitse enää varastoida mihinkään, vaan ne kärrätään suoraan syötekontille. Separoitu rejekti päätyy kuivikkeeksi, eikä aiemmin käytössä olleelle kuiviketurpeelle enää ole tarvetta. Omalla lannalla kuivittaminen on ollut onnistunut ratkaisu. Eläinten terveys on pysynyt hyvänä ja lisäksi navetassa on huomattavasti vähemmän pölyä, koska lantakuivike ei pölyä. Kaikki liete käytetään pellolla lannoitteena. Aiemmin säästösuhde oli euro kuutiota kohden, mutta nykyisillä lannoitteiden hinnoilla säästö on jo parin euron luokkaa kuutiota kohden. Lyhyellä kokemuksella on myös todettu, että biokaasulaitoksen kautta kierrätetty liete on odotettua parempaa lannoitetta. Lietettä levitettiin pelloille ensimmäisen kerran viime keväänä. Normaalisti liete auttaa toiselle sadolle, mutta nyt vaikutus oli nähtävissä jo ensimmäisen sadon kasvussa. Lisäksi liete on notkeaa ja sitä on helppo laittaa myös heinikolle, koska se ei jää pintaan. Myös tuoksu on kadonnut lähes kokonaan. Käymme jo Demecan kanssa tiiviisti keskustelua gFuel-yksikön lisäämisestä biokaasulaitokseemme. Kaasun käsitteleminen ajoneuvojen polttoaineeksi on ollut alusta lähtien mukana suunnitelmissa.   Marko Uusitalo Uusitalon tila, Kannus