StenMilk Oy hankki Renki kuivitusjärjestelmän sekä tuottaa kuivikkeen separoimalla karjanlannan

Tuomas Stenudd kertoo, että Renki kuivitusjärjestelmä on tuonut helpotusta tilan töihin, sillä kädet ovat vapautuneet muihin tilan töihin Renki kuivitusjärjestelmän hoitaessa uuden navetan kuivittamisen automaation avulla. Tuomas kokee, että kuivittaminen on työlästä pienkuormaajan avulla tai käsin tehtynä. Lisäksi Tuomas havainnoi, että lehmät saavat olla rauhassa, kun kuivittamisen vuoksi eläinten lepo ei keskeydy eivätkä eläimet häiriinny Renki kuivitusjärjestelmän työskentelystä. Sorkanhoito on muuttunut merkittävästi. Koska kuivajae pitää sorkat puhtaana ja kuivana, ei ongelmia juurikaan ole. Vanhassa navetassa sorkanhoitaja on huomannut huomattavasti enemmän hoidettavaa, kuin uuden puolen navetassa, jossa Renki kuivitusjärjestelmä levittää kuivikkeen tasaisesti ja säännöllisesti parsiin. Separoinnin avulla lannasta puristetaan kuiva-aines Renki kuivitusjärjestelmän käyttöön, joka levittää järjestelmään asennettujen ohjeiden mukaisesti kuivikkeen parsiin. Renki kuivitusjärjestelmää voi tarkkailla ja ohjata älypuhelimen avulla. Eläimet pysyvät hyvin puhtaina, koska separoitu lantakuivike levittyy ohuena nauhana ja kuivittaminen tapahtuu säännöllisesti. Tuomas kertoo, että on erittäin tyytyväinen Renki kuivitusjärjestelmään.


Katso asiakaskokemus Demecan Youtube kanavalta: StenMilk Oy asiakaskokemus
Biokaasulaitos tuottaa sähköenergiaa yli oman tarpeen

Uusitalon tilalla Kannuksessa käynnistettiin biokaasulaitos puolitoista vuotta sitten. Sähköä laitos on tuottanut vajaan vuoden verran. Suurin muutos, jonka sähköä ja lämpöä oman karjan lannasta sekä kuivista syötteistä tuottava laitos on tilan arkeen tuonut, on se, että maatilan liittymän hurjaa sähkölaskua ei enää tule. Tilanne on kääntynyt päinvastaiseksi. Isäntä Marko Uusitalo kertoo, että laitos tuottaa sähköä yli oman tarpeen. Laitos tuottaa vuositasolla 400 000 kWh ja tilan kulutus on 250 000 kWh. Sähköenergia käytetään navetassa ja lämpöä riittää navetan lisäksi halleihin ja kolmeen taloon. Kylmänä aikana lisälämpöä tuotetaan hakkeella. Syksyisin lämpöenergia käytetään kuivaavassa viljasiilossa, jossa on 200 kW lämmönvaihdin. Vuoden päästä lämpöenergian tarve tuplaantuu, kun viereen rakennetaan toinen viljasiilo. Biokaasulaitos käyttää lietteen lisäksi syötteenä ylijäämärehua, eikä niitä tarvitse enää varastoida mihinkään, vaan ne kärrätään suoraan syötekontille. Separoitu rejekti päätyy kuivikkeeksi, eikä aiemmin käytössä olleelle kuiviketurpeelle enää ole tarvetta. Omalla lannalla kuivittaminen on ollut onnistunut ratkaisu. Eläinten terveys on pysynyt hyvänä ja lisäksi navetassa on huomattavasti vähemmän pölyä, koska lantakuivike ei pölyä. Kaikki liete käytetään pellolla lannoitteena. Aiemmin säästösuhde oli euro kuutiota kohden, mutta nykyisillä lannoitteiden hinnoilla säästö on jo parin euron luokkaa kuutiota kohden. Lyhyellä kokemuksella on myös todettu, että biokaasulaitoksen kautta kierrätetty liete on odotettua parempaa lannoitetta. Lietettä levitettiin pelloille ensimmäisen kerran viime keväänä. Normaalisti liete auttaa toiselle sadolle, mutta nyt vaikutus oli nähtävissä jo ensimmäisen sadon kasvussa. Lisäksi liete on notkeaa ja sitä on helppo laittaa myös heinikolle, koska se ei jää pintaan. Myös tuoksu on kadonnut lähes kokonaan. Käymme jo Demecan kanssa tiiviisti keskustelua gFuel-yksikön lisäämisestä biokaasulaitokseemme. Kaasun käsitteleminen ajoneuvojen polttoaineeksi on ollut alusta lähtien mukana suunnitelmissa.   Marko Uusitalo Uusitalon tila, Kannus

Kuivituslaite vähentää navetan työmäärää merkittävästi – kennoikkunat ja hormit tuovat valoa ja vaihtavat ilmaa, Toholammilla navetassa viihtyvät sekä hoitajat että eläimet

Maatalousyhtymä Brandtin vuonna 2015 rakennetussa yhden robotin navetassa Toholammilla kuivitus hoidetaan Demecan kuivituslaitteella, lietekuilusta lietteen pumppaa Kaira-pumppu ja Ekoerotus separoi lannasta kuiviketta.

Tilan toinen isäntä Markku Brandt kertoo, että kuivituslaitteistokokonaisuuden ensimmäinen osa eli kuivituslaite, asennettiin navettaan vuonna 2017, kun kottikärryralliin kyllästyttiin. Jonkin ajan kuluttua lietteen käsittelyä parannettiin Kaira-pumpulla ja vuosi sitten lietteen poisto muutettiin kulkemaan Eko-Erotus -separaattorin kautta.

Näin jälkeenpäin ajatellen, kokonaisuus olisi pitänyt laittaa heti uuteen navettaan, koska se työmäärä, joka laitteiston asentamisen jälkeen jäi pois, on niin merkittävä. Jos lehmiltä kysyttäisiin, kuivituslaite ei ole ollenkaan mielenkiintoinen, koska kottikärryt pääsi sentään aina välillä kaatamaan isäntien harmiksi kumoon.

Lehmät kyllä viihtyvät ja voivat käsikäyttöisesti toimivalla kuivituslaitteella kuivitetuissa parsissa hyvin. Kuivitus tehdään kaksi kertaa päivässä.

Kuivituksen muutos turpeesta lannalla kuivitukseen on vaikuttanut merkittävästi navetan olosuhteisiin. Pölyn määrä on todella vähäinen lantakuivituksessa. Lisäksi lannan kierrätys tuo kustannussäästöjä. Vaikka laitteiston hankinta maksaa, näen investoinnin kannattavana, koska jo muutaman vuoden päästä se on maksanut itsensä turpeen hankintahinnalla takaisin.

Utareterveys oli jo aiemmin hyvä, eikä lannalla kuivittaminen ole horjuttanut hyvää tasapainoa.

Brandtin veljesten navetassa on Demecan kennoikkunat ja hormit. Niiden ansiosta navetta on valoisa ja ilma vaihtuu hyvin.

Uusia isoja investointeja ei ole juuri nyt suunnitelmissa. Mahdollista on, että käsikäyttöinen kuivituslaite vaihtuu jossain vaiheessa Renkiin, joka toimii täysin automaattisesti, mutta juuri nyt emme näe tarpeelliseksi vaihtaa täysin toimivaa laitetta.

Biokaasulaitos kiinnostaa, mutta tilan eläinmäärä 65 lehmää ja saman verran nuorta karjaa on niin pieni, että siihen investoiminen ei ole kannattavaa. Tulevaisuudessa pitäisi miettiä kahden tai useamman tilan yhteistä laitosta, jonka avulla pystyisimme tuottamaan energiaa ja vaikuttamaan myös pienemmiltä tiloilta ilmastoa kuormittavien tekijöiden pienentämiseen kustannustehokkaasti.

Markku Brandt on tyytyväinen yhteistyöhön Demecan kanssa ja suosittelee oman kokemuksen perusteella myös laitteistoja. Laitteistot ovat pelanneet moitteettomasti alun säätämisen jälkeen.

Jälkimarkkinonti kertoo, että myös valmistaja uskoo tuotteeseensa. Kuivituskoneen täyttösäiliöstä rikkoutui viime keväänä kulmavaihde, joka vaihdettiin takuuseen, vaikka laite on jo niin monta vuotta vanha.

Markku Brandt
Mty Brandt, Toholampi

Juha-Pekka Koutonen: Toimiva kuivitus on osa hyvää utareterveyttä

Juha-Pekka ja Eija Koutosen lypsykarjatilalla Keminmaassa on 100 lypsävää ja nuorta karjaa lähes saman verran.

Navetta on rakennettu 2016. Rakentamista suunniteltaessa oli jo alusta asti selkeää, että työmäärä helpotetaan automatisoinnilla. Demecan kuivituslaitteessa käytetään kuivikkeena kutteria.

Laitteisto on toiminut alun säätämisen jälkeen moitteettomasti. Meillä moottori on kylmässä paikassa ja ajomoottorin öljyt piti vaihtaa notkeampiin. Sen avulla poistui laitteiston aamukankeus. Lisäksi ajomoottoriin on vaihdettu hiilet ja hihnat, mutta huolto on ollut todella vähäistä.

Meillä kuivitus hoidetaan satunnaista poikkeusta lukuun ottamatta kaksi kertaa päivässä. Työmäärä- ja aika sekä kuivittamisen helppous vaikuttaa sekä hoitajaan että eläimiin. Kun kuivike tulee ylhäältä päin, eläinten sekaan ei tarvitse mennä isoilla työvälineillä tai koneilla. Kuivituskone on laite, jota emme antaisi pois, se on navetassa erittäin tykätty laite.

Koska laite on ensimmäisiä, pohjakuljettimen täyttölaitteisto jättää jonkin verran kuiviketta pohjalle, eikä vie sitä ruuville, mutta emme ole kokeneet sitä isona ongelmana.

Emme ole myöskään kaivanneet laitteiston päivittämistä täysin automatisoituun versioon.

Toimiva kuivitus on osa hyvää utareterveyttä ja solupitoisuudet ovat pysyneet erittäin hyvällä tasolla.

Biokaasukeskustelua Koutosten tilalla seurataan kiinnostuneena, mutta investointina se ei ainakaan tässä vaiheessa ole vielä ajankohtainen.

Näen sen tulevaisuuden mahdollisuutena, mutta nyt se ei vielä ole vaihtoehto tämän kokoiselle tilalle yksinään. Useamman tilan yhteisenä kokonaisuutena se voi olla kannattava jo nyt, mutta meidän tilamme syrjäinen sijainti ei tuo sitä etua ja siksi se vaatii vielä mielestäni vielä kehittämistä, kulurakenteen tarkastelua ja tukipolitiikan muutoksia.

Juha-Pekka Koutonen

Keminmaa

Automatisointi ja lannan kierrätys ovat tulevaisuuden investointeja

Keminmaalaisen kahden robotin ja 50 parsipaikan pihattonavetan kuivituksen on kolmen ja puolen vuoden ajan hoitanut Demecan kuivituslaite.

Kuivituslaite asennettiin uuteen navettaan, jossa ehdittiin kuukauden ajan käsivoimin levitellä kuiviketta.

Tilan isäntä Anssi Kanto sanoo, että vaikka laitetta hoidetaan käsikäyttöisesti, käytännössä se tuntuu toimivan automaattisesti.

-Nappeja ehtii painaa samalla, kun kolaa lantaa pois. Vertailupohjaa vastaavan kokoisen navetan kuivittamiseen käsivoimin on vähän, mutta uskon, että sen viemä aika säästyy kuivituslaitteen avulla moninkertaisesti. Ajansäästö vaikuttavaa ehkä eniten siinä, että kuivitus tehdään säännöllisesti ja puhdas kuivike tulee levitettyä aina, vaikka olisi kuinka kiire, koska aikaa sen hoitamiseen menee niin vähän.

Kuivikkeena käytetään kutterin ja turpeen sekoitusta, jota ajetaan parsiin kaksi kertaa päivässä. Vähemmän käytetyille aluille kuiviketta laitetaan vähän vähemmän. Eläimet valikoivat paikkoja ja ruokintapöydän laidalla olevat paikat ovat paljon suositumpia kuin keskellä navettaa olevat paikat.

-Navetan automatisoinnin lisääminen ja erityisesti lannan kierrätys ovat kysymyksiä, joita myös meillä on pohdittu. Turvekeskustelu vaikuttaa asiaan omalta osaltaan, mutta merkittävä seikka on myös kuivikkeeseen kuluva vuosittainen rahamäärä. Noin 8000 euroa vuodessa on iso kustannus, ja siksi investointi lannan hyötykäyttöön olisi varmasti kannattava. Uskon, että se tullaan jossain vaiheessa tekemään.

Maatalousyhtymä Kannon navetassa on myös Demeca-hormit, jotka ovat olleet hyvä ratkaisu navetan tehostettuun ilmanvaihtoon.