Biokaasu on kallista! Kultaakin kalliimpaa.

Biokaasu on puhdasta luonnontuotetta, nollapäästöistä, uusiutuvaa energiaa. Hyvät ympäristövaikutukset ovat merkittäviä ja kiistattomia, kun käytämme biokaasua fossiilisten polttoaineiden korvaajana. Olen jo pitkään ihmetellyt biokaasupiireissäkin vallalla olevaa ajatusta biokaasun hinnasta (virallisemmin: liikennekäyttöön soveltuvan biometaanin hinnasta, jota jalostetaan biokaasusta hiilidioksidia poistamalla). Ihmetyksen aihe on se, että biometaania markkinoidaan sen edullisuudella! Heti kättelyssä Read more…