Send a message

Bedding

  • Automate routines, use your time wisely.
  • Increase productivity and profit.
  • More effective work years for the staff.
  • No manual spreading of dusty bedding.
  • Virtually maintenance free and easy to use equipment.
  • More time for your family and yourself.
  • More milk when the stall is pleasant.
  • The best cows need the best conditions.
  • Less antibiotics needed

In 2007, Pekka Vinkki started wondering about the automation of bedding work of cow-sheds. “Is it still done manually?” This led to the development of Demeca’s patented bedding system.

With Demeca’s dry bedding system, fresh bedding is spread around without manual work, where it is needed, directly on the sleeping pad.

The bedding system transforms labour intense and physically heavy work into machine-powered. Save yourself, your time, and on labour costs, and you can focus on animal monitoring and stall cleaning.

The animals always have a clean and dry pad, as well as clean and fresh bedding. It is no longer necessary to store the bedding in a stall. Udder health and life expectancy will improve, thanks to the constant dryness of the pad.

Automate your daily routines

The Demeca Bedding System consists of a Bedding Device moving over the animals’ sleeping pads and of a refill system connected to the device. The system is complemented by intelligent automation that carries out the bedding routines according to the instructions given to it. The Demeca Bedding Device controlled by the automation works independently, taking into account the pre-taught permitted and prohibited areas, and recharging and refillind the device when needed.

The bedding system can be installed in a modern robot or milking station barns as well as in other livestock areas where the transport and spreading of the bedding material is a time consuming daily operation

Lehdon tilalla kuivituksen automatisoinnista merkittävät vuotuiset säästöt

Reisjärven Maitolaituri Oy

Maitolaituri on maidontuotantoon keskittyvä tuotantoyksikkö Reisjärvellä. Maitolaituri osakeyhtiö yhdistää kolmen tilan perheviljelmän tuotannon yhdeksi uudeksi tilakeskukseksi. Omistajien Harri Ahon, Pekka Hilliahon ja Marko Saartoalan tavoitteena on saada työ- ja vapaa-aika parempaan tasapainoon sekä siirtää toimintoja kauemmaksi asutuksesta ja liikenteestä. Yhteistyöllä saadaan paljon uusia resurseja käyttöön ja jaetaan henkistä, fyysistä ja taloudellista vastuuta. Vuonna 2012 valmistui uusi lypsykarjapihatto ja tuotantoon tarvittavat lannan ja rehujen varastointitilat. Demeca on toimittanut Maitolaiturille automaattisen kuivitusjärjestelmän.

MTY Vuorenmaa

Mty Vuorenmaalle Haapavedelle toimitettiin kuivitusjärjestelmä kesällä 2011. Järjestelmä sisältää mattokuljettimen, kiskorakenteen ja kuivituslaitteen kauko-ohjauksella.

Demeca Kuivituslaite

Demeca Bedding System eases the day-to-day routine work of the farm and releases resources for more productive activities. It works independently according to pre-programmed cycles and doses just the right amount of bedding material into the sleeping pads. The best cows deserve the best conditions.

Continuous and automatic drying improves animal health and frees the staff to other tasks. The animals are more comfortable and the staff gets more healthier working years.

Demeca-kuivituslaite on suunniteltu helpottamaan eläintilojen kuivittamista. Laite soveltuu erinomaisesti ympäristöihin, joissa eläimet tai kalusteet häiritsevät kuivikkeen levitystä rakennuksen lattiatasolla. Kuivituslaite voidaan asentaa nykyaikaisiin robotti- ja lypsyasemapihattoihin tai muihin eläintiloihin, kun tarvitaan laitetta kuivikemateriaalin kuljettamiseen ja levittämiseen. Nykyaikaisissa suurissa yksiköissä kuivitustyö käsin tehtynä on fyysisesti rasittava ja aikaa vaativa päivittäinen toimenpide. Demeca-kuivituslaitteella tämä työ on tehtävissä helposti ja nopeasti.

Kuivituslaitteen ympärille voidaan toimittaa ja rakentaa kokonainen kuivitusjärjestelmä, joka sisältää laajimmillaan sekoittavan ja purkavan kuivikevarastosiilon, täyttökuljettimen, kiskoradan ripustusjärjestelyineen, tarvittavat porttijärjestelyt ja latauspisteen.

Säästä keuhkoja ja selkäparkaasi, siirry automaattiseen kuivitukseen

Kuivikkeen varastointi ja lastaus

Syöttösiilo on suunniteltu kuivikkeen sekoittamiseen, silppuamiseen ja syöttämiseen kuljettimelle. Siilo toimii myös muutaman päivän varastona.

Turvallinen ja helppokäyttöinen siilo koneellistaa rasittavan ja pölyävän työn, ja vapauttaa omaa aikaasi eläimille. Kuivikemateriaalin käsittely vie paljon aikaa, joka kannattaa käyttää tuottavampaan tekemiseen.

Siilojen ja kuljettimien suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota niiden käytettävyyteen sekä toimintaan säässä kuin säässä. Täyttösiilolla voidaan syöttää kuivaa materiaalia ulkoa pakkaskelilläkin. Kotimainen Demeca siilo on tehty pitkää käyttöikää ajatellen: se on helposti huollettavissa ja varaosien ja huoltopalvelun saatavuus on taattu.

Murskaavan siilon terät