Juha-Pekka Koutonen: Toimiva kuivitus on osa hyvää utareterveyttä

Juha-Pekka ja Eija Koutosen lypsykarjatilalla Keminmaassa on 100 lypsävää ja nuorta karjaa lähes saman verran.

Navetta on rakennettu 2016. Rakentamista suunniteltaessa oli jo alusta asti selkeää, että työmäärä helpotetaan automatisoinnilla. Demecan kuivituslaitteessa käytetään kuivikkeena kutteria.

Laitteisto on toiminut alun säätämisen jälkeen moitteettomasti. Meillä moottori on kylmässä paikassa ja ajomoottorin öljyt piti vaihtaa notkeampiin. Sen avulla poistui laitteiston aamukankeus. Lisäksi ajomoottoriin on vaihdettu hiilet ja hihnat, mutta huolto on ollut todella vähäistä.

Meillä kuivitus hoidetaan satunnaista poikkeusta lukuun ottamatta kaksi kertaa päivässä. Työmäärä- ja aika sekä kuivittamisen helppous vaikuttaa sekä hoitajaan että eläimiin. Kun kuivike tulee ylhäältä päin, eläinten sekaan ei tarvitse mennä isoilla työvälineillä tai koneilla. Kuivituskone on laite, jota emme antaisi pois, se on navetassa erittäin tykätty laite.

Koska laite on ensimmäisiä, pohjakuljettimen täyttölaitteisto jättää jonkin verran kuiviketta pohjalle, eikä vie sitä ruuville, mutta emme ole kokeneet sitä isona ongelmana.

Emme ole myöskään kaivanneet laitteiston päivittämistä täysin automatisoituun versioon.

Toimiva kuivitus on osa hyvää utareterveyttä ja solupitoisuudet ovat pysyneet erittäin hyvällä tasolla.

Biokaasukeskustelua Koutosten tilalla seurataan kiinnostuneena, mutta investointina se ei ainakaan tässä vaiheessa ole vielä ajankohtainen.

Näen sen tulevaisuuden mahdollisuutena, mutta nyt se ei vielä ole vaihtoehto tämän kokoiselle tilalle yksinään. Useamman tilan yhteisenä kokonaisuutena se voi olla kannattava jo nyt, mutta meidän tilamme syrjäinen sijainti ei tuo sitä etua ja siksi se vaatii vielä mielestäni vielä kehittämistä, kulurakenteen tarkastelua ja tukipolitiikan muutoksia.

Juha-Pekka Koutonen

Keminmaa