Lähetä viesti

Kolme faktaa: Miksi navetan ilmanvaihtoon kannattaa panostaa?

Kolme faktaa navetan ilmanvaihdosta

26.7.2022 Demeca

Kolme faktaa: Miksi navetan ilmanvaihtoon kannattaa panostaa?

Navettarakennus 

Vuosien mittaan Suomen lypsykarjatilojen kokoluokat ovat kasvaneet ja yhä suurempien tuotantoyksiköiden osuus kokonaistuotannosta on kasvanut. Uudet navettarakennukset ovat huomattavasti suurempia kuin ennen. Kuitenkin edelleen 2021 keskilehmäluku Suomessa oli n. 53 lehmää/tila. Tuo lukema kertoo, että rakennekehityksestä huolimatta vanhoja, nykymittapuussa pienehköjä navettoja on edelleen paljon. Vanhemmat navettarakennukset kaipaavat investointeja tuotannon tehokkuuden ja eläinten hyvinvoinnin parantamiseen. Navettoja on aina rakennettu sen aikaisen parhaan tiedon mukaan ja tutkimus tuottaa jatkuvasti parempaa tietoa maidontuotannon tehostamisesta sekä eläinten hyvinvoinnista. Eläinten fyysinen koko, ruokinnan muutokset, lypsytekniikka yms. muutokset aiheuttavat usein lämmön- ja kosteuden tuotannon lisääntymistä navetoissa. Sen vuoksi sisäilmaan ja rakenteisiin kohdistuu enemmän kuormitusta ja näin ilmanvaihdolta vaaditaan paljon, jotta eläinten hyvinvointi ja tuotoksen kannalta optimaaliset olosuhteet voidaan turvata. Energian hinta sekä muut kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi, jonka vuoksi tuotannon tehokkuuden parantaminen on maatilalle elintärkeää. Jokainen huolella suunniteltu investointi kannattaa, kun tuotannon parantuminen tuottaa navettaan panostetun investoinnin lyhyessä ajassa takaisin. Kun ilmanvaihto- ja viilennysratkaisut on suunniteltu laadukkaasti ja navetassa lämpötila ja kosteus voidaan pitää sopivana, navettarakennus pysyy parempikuntoisena. Oikein toimivalla ilmanvaihdolla navetan sisällä ei tapahdu suuresti vaihtelevia lämpötila- tai kosteusmuutoksia. Usein ajatellaan helteiden saapumista ja navetan viilennystä, mutta on tärkeää huolehtia hyvästä ilmanlaadusta myös talvisaikaan, sillä jatkuvasti sisällä olevat eläimet ja erityisesti herkästi hengitystiesairauksista kärsivät vasikat tarvitsevat optimaaliset olosuhteet myös talvisaikaan. Kaasujen sekä kosteuden poistuminen navetasta hoidetaan hyvällä ilmanvaihdolla. 

Eläinten hyvinvointi

Kesä, kosteus sekä kuumuus ovat lehmille tukala asia. Mitä korkeampi tuottoinen eläin sitä enemmän se tuottaa lämpöä. Eläimet alkavat kokea lämpöstressiä, ja kymmenen asteen lämpötilan nousu vähentää tutkitusti maidontuotantoa noin neljä kilogrammaa. Meijerin tilastoissa näkyvät selvästi kesä ja navetan kuumat olosuhteet, kun vastaanotetun maidon määrä sekä rasvapitoisuus laskevat ilmojen lämmetessä. Mitä korkeampi ilmankosteus sitä alhaisemmassa lämpötilassa lehmät alkavat kokea lämpöstressiä. Lehmä vähentää syömistä lämmön ja kosteuden lisääntyessä. Kun lehmällä on kuuma, se vähentää säilörehun syöntiä, koska kuidun sulatus pötsissä tuottaa eniten hukkalämpöä. Samalla alenee maitorasvan tuotanto, koska kuidun hajoamistuotteet ovat tärkein maitorasvan lähde. Paras keino karkearehujen syönnin lisäämiseen on navetan ilmanvaihdosta- ja viilennyksestä huolehtiminen, jotta maitotuotos ei romahda sekä lehmien hyvinvointi voidaan turvata. Myös utare- ja sorkkaterveys ovat sidoksissa navetan ilmanvaihtoon. Kuumassa lämpötilassa eläimen kiima kärsii, kun se joutuu tulemaan toimeen vajaalla energialla. Hyvällä ilmanvaihdolla vaikutetaan eläinten kokonaishyvinvointiin laajasti, mikä heijastuu positiivisella tavalla tuotokseen sekä eläinten hyvinvointiin. 

Ihmisen hyvinvointi 

Huonossa sisäilmassa työtä ei jaksa tehdä niin tehokkaasti. Navetan huono ilmanvaihto alkaa vaikuttamaan, kun tekijän terveys alkaa antamaan oireita. Tukkoisuus tai jaksamisongelmat voivat olla merkkejä siitä, että navetan ilmanvaihto ei ole kunnossa. Joskus joudutaan turvautumaan suojaimiin, jotta työskentely on mahdollista, sillä pölyn, lian ja huonon ilmanvaihdon yhteisvaikutus lisää tukkoisuutta merkittävästi. Ilmanvaihto vaikuttaa työturvallisuuteen sekä työssä jaksamiseen. Tuotantorakennuksissa työskentelevistä hengitysteiden sairaudet ovat kolmanneksi yleisimpiä sairauksia heti meluvammojen ja rasitussairauksien jälkeen. Ilmanvaihdon parannuksen myötä myös melu vähenee merkittävästi, joten investointi on merkittävä ihmisen terveyden kannalta. Toimivalla ilmanvaihdolla voidaan vaikuttaa ihmisen ja työntekijän kokonaisvaltaiseen terveyteen sekä työkykyyn. 

 

Laske navettasi ilmanvaihtoinvestoinnin kannattavuus: Navetan ilmanvaihdon laskuri 

 

Tutustu Demecan ratkaisuihin: Navetan ilmanvaihto- ja viilennysratkaisut 

 

Tekstissä käytetyt lähteet: VTT tutkimus, Omfra, Lehmälääkärit, Pro Gradu Ari Kuiri Helsingin yliopisto