Lähetä viesti

Laitteiston kotimaisuus ja helppokäyttöisyys vaikuttivat toimittajan valintaan

1.2.2021 Demeca

Suupohjan Perunalaakson tarina 4/6

Laitos käsittää energiakontin ja syötteenkäsittelykontin, jonka toisesta päästä syötetään nestemäiset syötteet. Kuivat syötteet annostellaan katon kautta. Reaktori on syötteenkäsittelykontin vieressä ja kaasukanavat menevät siitä ylös. Hygienisointi on prosessin viimeinen vaihe, missä koko mädätysjäännösliete hygienisoidaan. Lämmönvaihtimella mädätysjäännöksestä otetaan lämpö talteen takaisin prosessiin, ja samalla lietettä jäähdytetään ennen kuin se siirretään varastoaltaaseen.

Power-kontin keskellä on näyttö, jonka kautta laitosta voidaan seurata ja sen käyttöä ohjata. Vastaava näyttö on myös Demecan tehtaalla, jossa kaikki Biokaasulaitokset käydään päivittäin läpi ja annetaan niille tarvittava etätuki.

Jouni Alavillamo kuvailee Biokaasulaitoksen järjestelmien käyttöä yhtä helpoksi kuin älykännykän käyttöä.

-Se on opittavissa, mutta käyttäjän on pysyttävä raaka-aineen syötössä mittausten mukaisessa. Silloin laitos toimii oikein ja tuottaa toivotun lopputuloksen.

Ylihannulan mukaan käytettävyys ja suomenkielinen etätuki vaikuttivat merkittävästi laitevalmistajan valintaan.

-Meille oli tärkeää, että laitteiston toimittaja on kotimainen yritys. Olemme myös erittäin tyytyväisiä kunnan myönteiseen suhtautumiseen hankkeemme edetessä. Rakennus- ja ympäristölupien kanssa ei ollut ongelmia ja koko projekti eteni joustavasti, Raimo Ylihannula sanoo.