Lähetä viesti

Lannan käsittely

Separaattorit

 • Työaikaa ei kulu kuilujen puhdistukseen.
 • Lietettä ei tarvitse jatkaa vedellä, eikä ylimääräistä vettä ajattaa pellolle.
 • Vain vähän huoltoa tarvitsevat laitteet.
 • Työaika ei kulu kuilujen kanssa taisteluun.
 • Tasalaatuinen liete on helppo pumpata ja levittää pellolle.
 • Älykäs hallinta DEMECAN ohjauskeskuksella.
 • Vetävät kuilut = puhtaat käytävät ja eläimet ja terveet sorkat.
 • Tasaisesti liikkuva liete ei toimi kasvualustana kärpäsille.

Demeca Lietteenkierrätys on koeteltu ja toimiva ratkaisu ongelmallisiin navetoihin, joissa liete ei liiku kuiluissa tarpeeksi hyvin. Tukkeutuvat ja tulvivat kuilut aiheuttavat viljelijälle paljon ylimääräistä työtä ja eläimille sorkka- ja utarevaivoja.

Demeca Lietteenkierrätyksessä kuilun lietettä syötetään Kaira-lietepumpulle, jonka tehokas moottori ja erityisesti lietelannalle suunniteltu terästö murskaavat ja homogenisoivat lietteen. Käsitelty liete pumpataan takaisin kuiluun sinne, missä juoksevampaa lietettä tarvitaan. Vähitellen kuilun sisältö muuttuu paremmin virtaavaksi ja lieteongelmaa pysyy poissa.

Lietteenkierrätysjärjestelmällä saat lietekuilut toimimaan riippumatta kuilujen syvyydestä. Sinun ei tarvitse käyttää aikaa kuilujen sekoitteluun eikä lietetta tarvitse jatkaa vedellä.

Lietekuiluissa ongelma? Pyydä edustajamme arvioimaan tilanne.

Lannan separointi

Turvekuivike, kutteri vai sittenkin separoitu lanta?

Taklaa kuivittamisen kustannukset, paranna eläinten hyvinvointia ja aloita omavarainen kuivittaminen hyödyntämällä karjanlanta. Vaihda turvekuivike tai kutteri pehmeään separoituun karjanlantaan, jossa on oman navetan bakteerikanta. Separoitu lantakuivike tulee omalta tilaltasi ja Renki-kuivitusjärjestelmä hoitaa navetan kuivituksen automaattisesti, eikä sinun tarvitse käyttää työlästä pienkuormaajaa tai hoitaa kuivittamista käsin. Vapautat aikaasi muihin tilan töihin. Lehmien nivelet ja sorkat pysyvät hyvänä, koska kuivike on pehmeää ja se levittyy ohuena kuivana nauhana parsien väliin. Lehmät pysyvät puhtaana, sillä separoitu lantakuivike on kuivaa ja hienojakoista. Lannan separointi kannattaa myös työntekijän vuoksi, sillä se vähentää hienojakoisen pölyn leviämistä hengitysteihin.

Maatilallasi riittää karjanlantaa, joten miksipä et alkaisi ottamaan kaiken hyödyn irti?

Eko-Erotus separaattorit

Koneita on kahta mallia: normaali separaattori sekä kuivikeseparaattori.

Separaattori voidaan asentaa myös Eko-Erotuksen valmistamalle trailerille.

Eko-Erotus Oy valmistaa koneita sekä alustoja myös asiakkaan tarpeet huomioiden. 

Ota yhteyttä niin suunnitellaan juuri sinulle sopiva kokonaisuus.

Koneiden suunnittelussa on panostettu huollettavuuteen, yksinkertaisuuteen sekä toimintavarmuuteen. 

Kuiva-ainekuljettimet voi valita joko kiinteästi asennettuina tai erillisenä yksikkönä. 

Eko-Erotus 120

Säiliöseparaattori

 • Separointiteho, riippuu lietteen sekä separoidun kuiva-aineen kuiva-ainepitoisuudesta
 • 10-20 m3/h

Eko-Erotus 360

Säiliöseparaattori

 • Separointiteho, riippuu lietteen kuiva-ainepitoisuudesta

 • 30-60m3/h

Demeca Kaira-lietepumppu

Demeca Kaira-lietepumppu on kehitetty alkuperäisestä Demeca MRP-pumpusta, joka suunniteltiin varmatoimiseksi ja tasalaatuista lietettä pumppaavaksi biokaasulaitoksen syöttöpumpuksi. Pumppu on lietratkaisuidemme sydän. Pumpun nimi kuvaa mm. sen ainutlaatuista kykyä pureutua vaikeaankin lietteeseen. Pumpun murskausterästö tekee lietteestä tasalaatuista niin, että sitä voidaan käyttää automaattiseen kuilujen huuhteluun. Pumpun ohjaus selvittää heinätukot ja jälkeiset älyllä moottoria tarpeettomasti rasittamatta ja ilman, että pumppua tarvitsee nostaa kaivosta.

Kaira-pumpun käyttökohteita

 • Lietteen sekoittaminen, homogenisointi ja kierrättäminen navetan kuiluissa sekä pumppaaminen navetasta varastoaltaisiin
 • Pitkän matkan pumppauksissa esikäsittelyyn ja syöttöpumppuna erilliselle siirtopumpulle, kuten Wangen Xpress -ruuvipumppu
 • Biokaasulaitoksen syöttöpumppuna

Lietepumpun ja lietteenkierrätyksen ohjaus

Älykäs ja helppokäyttöinen taajuusmuuttajaohjaus pitää pumpun aina toimintavalmiina ja mahdollistaa lietteen tasaisen liikkumisen kuiluissa.

Ohjaus suojaa pumppua ja huolehtii automaattisesti pumpun säännöllisestä puhdistuksesta. Se suorittaa puhdistusajon tarvittaessa myös esim. ylikuormitustilanteissa estäen tukkeumat.