Lähetä viesti

Lannasta kaikki hyöty irti

10.8.2022 Demeca

Lannasta kaikki hyöty irti

Hyödynnä investointituki

 

Maatalouden investointeja tuetaan Ely-keskusten myöntämillä investointiavustuksilla. Erilaisiin rakennus- ja laitehankintoihin on saatavilla tukea. Lokakuun tukihaku päättyy 15.10.2022.

15.10.2022 jätetyt hakemukset käsitellään vuoden 2022 loppuun mennessä, koska meneillään oleva rahoituskausi päättyy vuoden vaihteeseen. Vuonna 2023 tulee uusi tukikausi ja on todennäköistä, että joudumme odottamaan EU:n ja kansallisen tason päätöksiä.

Nyt jo tiedetään, että normaalisti tammikuun 15. päivä oleva tukihaku siirtyy myöhemmäksi, joten nyt kannattaa tehdä investointihakemukset maatilan kannattavuuden parantamiseksi ennen tukihaun päättymistä. Toisaalta nykyiset tukitasot ovat hyvät ja esimerkiksi biokaasulle saa 50 % avustusta. Tulevista tukiprosenteista ei vielä ole tietoa.  Kannattaa siis jättää hakemus viimeistään 15.10.2022 mennessä.

Maatilasi tuottavuus ja hyvinvointi paranevat, kun voit hyödyntää maatilasi ”kultaa” eli lantaa separoimalla, hoitamalla kuivittamisen separoidulla kuivikkeella, ottamalla käyttöön Renki-kuivitusjärjestelmän ja/tai investoimalla maatilakokoluokan biokaasulaitokseen. Investointien kustannukset ovat nousseet inflaation myötä ja takaisinmaksuaika investoinneille on nyt lyhyempi kuin aiemmin kustannusten noustua maataloudessa merkittävästi lyhyessä ajassa.

 

Lue lisää Renki-kuivitusjärjestelmästä sekä lannan separoinnista:

Navetan kuivitus omasta karjanlannasta