Lähetä viesti

Navetan kuivitus

Renki

Kannattaako kuivittaa käsin? Laske itse.

Haluatko parantaa  itsesi ja eläintesi tuottavuutta sekä hyvinvointia? 

Säästä aikaa ja rahaa Renki kuivitusjärjestelmän sekä lannan separoinnin avulla.

Tuottavuus ja hyvinvointi paranevat, sillä lehmät pysyvät puhtaana, terveenä sekä sorkat kuivana. Tasalaatuinen kuivajae säännöllisesti jaettuna vähentää käsin tehtävää työtä ja takaa eläimille laadukkaan sekä pehmeän pedin.

  • Automatisoi rutiineja, käytä aikasi paremmin.
  • Lisää tuotosta ja tulosta.
  • Henkilökunnalle lisää tehokkaita työvuosia.
  • Ei käsin tehtävää kuivikkeen pölyttämistä.
  • Helppohoitoinen laitteisto.
  • Enemmän aikaa itsellesi ja perheellesi.
  • Maito heruu kun parressa on mukavaa.
  • Parhaat lehmät tarvitsevat parhaat olosuhteet.
  • Vähemmän antibioottikuureja.

Vuonna 2007 Pekka Vinkki alkoi ihmetellä automatisoitujen pihattonavettojen kuivitustyötä. ”Edelleenko se tehdään käsin?” Tästä sai alkunsa Demecan patentoiman kuivitusjärjestelmän kehitys. Demecan kuivitusjärjestelmällä kuivike saadaan ilman käsityötä kuivana, pölyttömänä ja tuoreena juuri sinne missä sitä tarvitaan, suoraan makuualustalle.

Kuivitusjärjestelmä muuttaa työasennoiltaan rasittavan ja fyysisesti raskaan päivittäisen työn koneelliseksi Saat keskittyä eläinten tarkkailuun ja parsien puhdistukseen, kuivike tulee parteen nappia painamalla. Eläimillä on aina puhdas ja kuiva makuualusta sekä puhdas ja tuore kuivike. Kuiviketta ei tarvitse enää varastoida parsissa. Utareterveys ja elinikätuotos paranevat jatkuvan kuivituksen ansiosta.

Automatisoi päivittäiset rutiinityöt

Demeca kuivitusjärjestelmä koostuu eläinten makuutilojen päällä kiskoratoja pitkin kulkevasta kuivituslaitteesta sekä sen yhteyteen rakennettavasta kuivikkeen täyttöjärjestelmästä. Kokonaisuuden täydentää älykäs automatiikka, joka suorittaa kuivituksen sille annettujen ohjeiden mukaan. Automatiikan ohjaamaana Demeca-kuivituslaite toimii itsenäisesti huomioiden sille opetetut sallitut ja kielletyt alueet, lataa laitteiston aina tarvittaessa ja huolehtii kuivikkeen täytöstä kuivituslaitteeseen.

Kuivitusjärjestelmä voidaan asentaa nykyaikaisiin robotti- ja lypsyasemapihattoihin sekä muihin eläintiloihin, joissa kuivikkeen kuljettaminen ja levittäminen on aikaa vaatia päivittäinen toimenpide

Lehdon tilalla kuivituksen automatisoinnista merkittävät vuotuiset säästöt

Reisjärven Maitolaituri Oy

Maitolaituri on maidontuotantoon keskittyvä tuotantoyksikkö Reisjärvellä. Maitolaituri osakeyhtiö yhdistää kolmen tilan perheviljelmän tuotannon yhdeksi uudeksi tilakeskukseksi. Omistajien Harri Ahon, Pekka Hilliahon ja Marko Saartoalan tavoitteena on saada työ- ja vapaa-aika parempaan tasapainoon sekä siirtää toimintoja kauemmaksi asutuksesta ja liikenteestä. Yhteistyöllä saadaan paljon uusia resurseja käyttöön ja jaetaan henkistä, fyysistä ja taloudellista vastuuta. Vuonna 2012 valmistui uusi lypsykarjapihatto ja tuotantoon tarvittavat lannan ja rehujen varastointitilat. Demeca on toimittanut Maitolaiturille automaattisen kuivitusjärjestelmän.

MTY Vuorenmaa

Mty Vuorenmaalle Haapavedelle toimitettiin kuivitusjärjestelmä kesällä 2011. Järjestelmä sisältää mattokuljettimen, kiskorakenteen ja kuivituslaitteen kauko-ohjauksella.

Renki kuivitusjärjestelmä

Renki kuivitusjärjestelmä helpottaa tilan päivittäisiä rutiinitöitä ja vapauttaa resursseja tuottavampaan toimintaan. Se työskentelee itsenäisesti ennalta ohjelmoitujen työkiertojen mukaan ja annostelee juuri oikean määrän kuiviketta eläinten makuualustoille. Parhaat lehmät ansaitsevat parhaat olosuhteet.

Tasainen säännöllinen ja automaattinen kuivitus parantaa eläinten terveyttä ja vapauttaa henkilökuntaa tilan muihin töihin. Eläimet viihtyvät ja henkilökunta jaksaa työssään terveempänä ja pidempään.

Renki järjestelmä on suunniteltu helpottamaan eläintilojen kuivittamista. Laite soveltuu erinomaisesti ympäristöihin, joissa eläimet tai kalusteet häiritsevät kuivikkeen levitystä rakennuksen lattiatasolla. Kuivituslaite voidaan asentaa nykyaikaisiin robotti- ja lypsyasemapihattoihin tai muihin eläintiloihin, kun tarvitaan laitetta kuivikemateriaalin kuljettamiseen ja levittämiseen. Nykyaikaisissa suurissa yksiköissä kuivitustyö käsin tehtynä on fyysisesti rasittava ja aikaa vaativa päivittäinen toimenpide. Demeca-kuivituslaitteella tämä työ on tehtävissä helposti ja nopeasti.

Kuivituslaitteen ympärille voidaan toimittaa ja rakentaa kokonainen kuivitusjärjestelmä, joka sisältää laajimmillaan sekoittavan ja purkavan kuivikevarastosiilon, täyttökuljettimen, kiskoradan ripustusjärjestelyineen, tarvittavat porttijärjestelyt ja latauspisteen.

Säästä keuhkoja ja selkäparkaasi, siirry automaattiseen kuivitukseen

Kuivikkeen varastointi ja lastaus

Syöttösiilo on suunniteltu kuivikkeen sekoittamiseen, silppuamiseen ja syöttämiseen kuljettimelle. Siilo toimii myös muutaman päivän varastona.

Turvallinen ja helppokäyttöinen siilo koneellistaa rasittavan ja pölyävän työn, ja vapauttaa omaa aikaasi eläimille. Kuivikemateriaalin käsittely vie paljon aikaa, joka kannattaa käyttää tuottavampaan tekemiseen.

Siilojen ja kuljettimien suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota niiden käytettävyyteen sekä toimintaan säässä kuin säässä. Täyttösiilolla voidaan syöttää kuivaa materiaalia ulkoa pakkaskelilläkin. Kotimainen Demeca siilo on tehty pitkää käyttöikää ajatellen: se on helposti huollettavissa ja varaosien ja huoltopalvelun saatavuus on taattu.