Lähetä viesti

Demeca osakeanti 2020

Tule mukaan rakentamaan Demecan tarinaa.

Mitä ja miksi?

Demeca on suomalainen maatalouden asiantuntijayritys. Tehtävämme on parantaa maatilojen kannattavuutta ja hyvinvointia. Visiomme on luoda maaseudun yrityksille elinvoimainen kasvuympäristö, joka tarjoaa kokonaisvaltaista hyvinvointia kaikille ihmisille.

Lupaamme maatiloille kestävää kasvua tarkastelemalla maatilaa kokonaisuutena. Tarjoamme kokonaisuutta parantavia ja kasvua tukevia teknisiä ja strategisia ratkaisuja.

Demeca tarjoaa älykkäitä ratkaisuja maatalouden lannankäsittelyyn ja jakeiden hyötykäyttöön sekä omavaraiseen energiantuotantoon.

Ratkaisuillamme on merkittävä kasvupotentiaali Suomessa ja globaaleilla markkinoilla. Tähtäämme annilla määrätietoiseen ja vahvaan liiketoiminnan kasvattamiseen sekä kansainvälistymiseen.

Osakeannilla kerättyjä varoja käytämme erityisesti nykyteknologian jatkokehittämiseen ja markkinoillesaattamiseen sekä uusien innovaatioiden tutkimukseen ja kehittämiseen. Tällä hetkellä tuotekehityksessä tärkeimpänä on biokaasun jalostusyksikkö hajautettuun biometaanin tuotantoon, jolla voidaan valmistaa ajoneuvokaasua liikenteeseen.

Tervetuloa mukaan rakentamaan Demecan tarinaa! Sijoittamaan pääset tämän sivun lopusta.

Miksi sijoittaa Demecaan?

  • Demeca on vahvassa kasvussa oleva suomalainen maatalousteknologian ja bioenergian asiantuntija ja edelläkävijä.
  • Valmiit tuotteet ja vahva tuotekehitys, jotka vastaavat globaalien megatrendien asettamiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Näitä megatrendejä ovat mm. biomassojen kiertotalous, ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä kotimaisen omavaraisen energiantuotannon ja biopolttoaineen tuottaminen.
  • Demecalla on vahva liiketoiminta-, teknologia- ja myyntiosaaminen sekä sitoutunut työyhteisö.
  • Pitkät asiakassuhteet, yli 1420 toimitettua tuotantoeläinteknologian projektia ja kymmenen biokaasulaitosta.
  • Patentoitu Kiintomädätys® -teknologia biokaasulaitoksissa, joiden moduuliratkaisu tekee niistä erinomaisen vientituotteen.

Perustiedot

Liikkeeseenlaskija: Demeca Oy (2224040-0)
Uusitie 81
86600 Haapavesi
Merkintäaika: 20.4. - 30.6.2020
Määrä: 10 000 - 20 000 kpl
Yhteensä myytävä omistusosuus: 5,00 - 10,00 %
Osakkeen hinta: 57,75 €/kpl
Yhtiön arvostus: 11 550 000,00 €
Osakelaji: Äänivallaton B-sarjan osake, täysi osinko-oikeus

Mihin sinä sijoitat?

Usein tuote- tai palvelukehitystä tehdään pelkästään omistajien ja sijoittajien riskirahoituksella. Uudelle idealle ei välttämättä edes ole kysyntää, ja sitä yritetään luoda lennossa.

Monesti käy niin, että asiakkaita tai ansaintalogiikkaa ei löydykään, tai nopean kehitysvaiheen jälkeen tuote ei olekaan riittävän hyvä. Käyttökokemuksia ei ole. Liiketoiminnan kokemusta ei ole. Myyntiä, tuotantoa, hallintoa ym. aletaan harjoitella vasta, kun kaikki pitäisi olla jo valmiina. Seuraa vaikeuksia, toiminta loppuu, omistajat ja sijoittajat menettävät rahansa.

Demecalla on toimittu toisin:

Demeca on aloittanut toimintansa hyvin pienellä omistajien rahoituksella. Ensimmäiset tuotteet on valmistettu ja myyty suoraan asiakkaan tuotannolliseen käyttöön. Vuosi vuodelta asiakasjoukko on kasvanut. Vuosien varrella jatkuvasti vähän lisää tulorahoitusta ja rinnalla omistajien riskirahan määrää on kasvatettu vähitellen. Kehittämisavustuksiakin samassa suhteessa. Tämä on ehkä ollut kivinen tie, mutta riskit pysyvät kurissa.

Demecalla arvoa on kertynyt oikeaan liiketoimintaosaamiseen ja tuotteisiin. Brändimme on tänä päivänä vahvempi kuin koskaan. Ensimmäiset asiakkaamme ovat edelleen asiakkaitamme 12 vuoden jälkeen.

Yliampuvien tuotto-odotusten sijasta tarjoamme mahdollisuuden päästä mukaan edistämään suomalaisen ruoan- ja energiantuotannon omavaraisuutta erittäin matalan riskin ja pitkän aikavälin sijoituksella suomalaiseen, kansainvälistyvään teknologiayritykseen.

Pekka Vinkki
Toimitusjohtaja, Demeca Oy

Siirry sijoittamaan tästä

Tutustu oheiseen rekisteröintiohjeeseen ja siirry sijoittamaan alla olevasta punaisesta painkkeesta. Apua osakkeiden merkintätyökalun käyttöön saat Tero Fordellilta (0505717080 / tero.fordell@fundu.fi)

Lisätiedot

Pekka Vinkki
Toimitusjohtaja
050 553 2437
pekka.vinkki@demeca.fi