Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Olemme mukana hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää typen, fosforin ja kaliumin talteenottoa ja kierrätystä maatalouden ja yhdyskuntien jätevesistä valmistamalla hitaasti liukenevia kierrätyslannoitteita.

 

Hankekuvaus sekä tavoitteet löytyvät liitteestä.

 

Hankkeen tiivistelmä