StenMilk Oy hankki Renki kuivitusjärjestelmän sekä tuottaa kuivikkeen separoimalla karjanlannan

Tuomas Stenudd kertoo, että Renki kuivitusjärjestelmä on tuonut helpotusta tilan töihin, sillä kädet ovat vapautuneet muihin tilan töihin Renki kuivitusjärjestelmän hoitaessa uuden navetan kuivittamisen automaation avulla. Tuomas kokee, että kuivittaminen on työlästä pienkuormaajan avulla tai käsin tehtynä. Lisäksi Tuomas havainnoi, että lehmät saavat olla rauhassa, kun kuivittamisen vuoksi eläinten lepo ei keskeydy eivätkä eläimet häiriinny Renki kuivitusjärjestelmän työskentelystä. Sorkanhoito on muuttunut merkittävästi. Koska kuivajae pitää sorkat puhtaana ja kuivana, ei ongelmia juurikaan ole. Vanhassa navetassa sorkanhoitaja on huomannut huomattavasti enemmän hoidettavaa, kuin uuden puolen navetassa, jossa Renki kuivitusjärjestelmä levittää kuivikkeen tasaisesti ja säännöllisesti parsiin. Separoinnin avulla lannasta puristetaan kuiva-aines Renki kuivitusjärjestelmän käyttöön, joka levittää järjestelmään asennettujen ohjeiden mukaisesti kuivikkeen parsiin. Renki kuivitusjärjestelmää voi tarkkailla ja ohjata älypuhelimen avulla. Eläimet pysyvät hyvin puhtaina, koska separoitu lantakuivike levittyy ohuena nauhana ja kuivittaminen tapahtuu säännöllisesti. Tuomas kertoo, että on erittäin tyytyväinen Renki kuivitusjärjestelmään.


Katso asiakaskokemus Demecan Youtube kanavalta: StenMilk Oy asiakaskokemus