Integritetspolicy

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679, art. Sekretesspolicy i enlighet med 12-34.

Har den avskrivits: 22.5.2018

1 Kontroller

Demeca Ab

Haapakoskentie 84, 86600 Haapavesi

Tel. 010 340 8000

info@demeca.fi

2 Kontaktperson i registerärenden

Pekka Vinkki

Haapakoskentie 84, 86600 Haapavesi

Tel. 050 553 2437

förstnamn.efternamn@demeca.fi

3 Registrets namn

Kund- och marknadsföringsregister för Demeca Oy och Maatilat kuntoons verksamhet

4 Syftet med behandlingen av personuppgifter

Registret samlar in information som är nödvändig för att hantera och upprätthålla kundrelationen, inklusive försäljning, leverans av varor, fakturering och marknadsföring.

5 Registrets datainnehåll

Uppgifter om privatkund: Namn, personbeteckning (endast vid transaktion), kontakt- och faktureringsuppgifter. Företagskundsuppgifter: Företagsnamn, FO-nummer, kontakt- och faktureringsuppgifter, kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter Övriga kunduppgifter: köp, rabatter, leveranser, fakturering, reklamationer, garantiärenden och annan kommersiell information samt samtycken.

6 Regelmässiga informationskällor

Datainnehållet i registret samlas in i olika skeden av kundrelationen.

7 Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut utomstående företag som representerar Demeca Oy:s eller Demeca Oy:s produktfamilj eller verksamheten Farms to Condition.

8 Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Data överförs inte utanför EU eller EES.

9 Principer för skydd av registret

  1. Manuellt material: För det mesta används inte manuellt material. Om manuella uppgifter hämtas i registret eller skrivs ut, lagras de i ett låst utrymme. Målet är att konvertera manuellt material till digitalt format så snabbt som möjligt. Onödigt manuellt material förstörs på ett säkert sätt i enlighet med beslut, föreskrifter och anvisningar om datalagring.
  2. B Uppgifter som behandlas av en dator: Det elektroniska registret är en krypterad databas som skyddas av användarnamn och lösenord och fysiskt finns i partnerns låsta hårdvaruutrymme. Skyddet av utrymmet uppfyller Kommunikationsverkets krav på ett utrustningsutrymme av klass A och utrymmet är tillgängligt endast för utsedda personer.

10 Rätt till tillgång

Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter som lagrats i personregistret. Begäran ska göras till den personuppgiftsansvarige. (HetiL 29§)

11 Rätt att begära rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter i registret. Begäran ska göras till den personuppgiftsansvarige. (HetiL 30§)

12 Övriga rättigheter i samband med behandling av personuppgifter

Den registrerade har rätt att förbjuda utlämnande och behandling av sina uppgifter för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring. (HetiL 30§) De personuppgifter som registrerats i registret granskas regelbundet och uppgifterna raderas när det inte finns någon rättslig grund för att lagra dem.

Cookies

Webbplatsen använder cookies för att göra bättre marknadsföring. Cookies är små bitar av information som vi samlar in när du surfar på vår webbplats. Cookies innehåller aldrig känsliga personuppgifter, utan information om din webbläsarhistorik.

Om du vill kan du blockera användningen av cookies i dina webbläsarinställningar, men då kommer du knappast att kunna surfa på internet alls. När du surfar på vår sida godkänner du också vår användning av cookies på webbplatsen