Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Olemme mukana hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää typen, fosforin ja kaliumin talteenottoa ja kierrätystä maatalouden ja yhdyskuntien jätevesistä valmistamalla hitaasti liukenevia kierrätyslannoitteita. Hankekuvaus sekä tavoitteet löytyvät liitteestä. 

Kiertotaloudesta ja digitalisaatiosta kasvua ja vientiä

Olemme mukana hankkeessa: Kiertotaloudesta ja digitalisaatiosta kasvua ja vientiä

Hanke on saanut avustusta Pohjois-Pohjanmaan Ely-Keskukselta/ Euroopan Aluekehitysrahastosta. 

Hankkeessa kehitetään lantakuiviketuotantoa.

Hankkeen toteutusaika on 30.04.2021-31.03.2023. 

Yhteyshenkilö: Lauri Penninkangas

Kiertotalousyrityksen tuotannon kehittäminen ja digitalisaatio voimakkaan kasvun vauhdittamiseksi

Demeca sai tuotekehitysrahoituksen hankkeelle ”Kiertotalousyrityksen tuotannon kehittäminen ja digitalisaatio voimakkaan kasvun vauhdittamiseksi”. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Kesto: 1.1.2023-29.2.2024.

Hankkeessa kehitetään vastuullisuusjärjestelmää sekä digiratkaisuja Demecan käyttöön tuotannon kehittämiseksi sekä kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistamiseksi ja nopeuttamiseksi. Hanketta tarvitaan erityisesti nykyisessä maailmantilanteessa, joka aiheuttaa hiilineutraalien energiaratkaisujen kysynnän voimakasta kasvua. Demecan maatilamittakaavan miehittämättömät biokaasulaitokset ja biometaanin tankkausasemat ovat tällaisia ratkaisuja ja niiden myynnin nopeaa kasvua edistetään tällä hankkeella. Samanaikaisesti tämä tilanne aiheuttaa yrityksille sellaisia haasteita mm. raaka-aineiden hinnan nousun ja komponenttien saantivaikeuksien sekä jatkuvien yllättävien ja radikaalien liiketoimintaympäristön muutosten muodossa. Näiden haasteiden hallintaan Demeca ja muut nopeasti kasvavat kiertotalousyritykset ovat pakotettuja kehittämään ja määrittelemään parhaat ja nykyaikaiset digitaaliset järjestelmät käyttöönsä varmistaakseen kasvun ja kansainvälistymisen mahdollisuutensa.

Yhteyshenkilö: Jorma Hintikka P. 044 542 1124 tai sähköposti jorma.hintikka@demeca.fi

Biokaasulaitosten ja niiden tuotannon kehittäminen skaalautuvaksi viennin käynnistämiseksi

Kesto: 15.5.2023-14.5.2025

Tiivistelmä

Bio-skaala -hanke kehittää biokaasulaitostuotetta ja sen tuotantoa skaalautuvaksi, jotta vienti olisi paremmin mahdollista. Hankkeessa kehitetään mekaanista suunnittelua, sarjatuotantoa, sähkö- ja automaatioratkaisujen rajapintoja, automaattista etähallintaa, kestävämpiä ja maakohtaisia rakenne- ja moduuliratkaisuja pilotoiden niitä asiakaslaitoksissa sekä kotimaista moottriaihioita CHP-moduuliin. Kokonaisuudella tähdätään kannattavampaan biomassojen hyödyntämiseen maatiloilla sekä samalla pienempiin kasvihuonepäästöihin.

Yhteyshenkilö: Jorma Hintikka P. 044 542 1124 tai sähköposti jorma.hintikka@demeca.fi