Lähetä viesti

Kannattavuutta ja hyvinvointia maatiloille

Demeca Oy | Maatilat kuntoon™

Ilmanvaihto

Parempi ilmanvaihto, enemmän maitoa ja lihaa. Paranna karjan hyvinvointia sekä työskentelyolosuhteita luonnollisella, meluttomalla ilmanvaihdolla.

Ota yhteyttä Demeca-edustajaasi

Yhteyshenkilösi Demecalle on oma aluemyyjäsi. Soita suoraan omalle edustajallesi tai ota yhteyttä vaihteeseemme 040 761 6000.

Kuivitusjärjestelmä

Älä kuivita selkääsi pilalle. Koneellista fyysisesti raskas ruutiinityö, siirry jatkuvaan automaattiseen kuivitukseen ja käytä työaikasi tuottavampaan tekemiseen.

Lietteenkierrätys

Seisooko liete? Joudutko pumppaamaan vettä kuiluihin ja vellomaan laudalla? Lietteenkierrätys homogenisoi paksun lietteen ja saa kuilut virtaamaan.

Biokaasu

Tuota puhdasta sähköä ja lämpöä oman karjan lannasta. Samalla lietteen lannoittavuus lisääntyy, riippuvuus ostolannoitteista vähenee sekä ympäristö voi paremmin.