Lähetä viesti

Kannattavuutta ja hyvinvointia maatiloille

Tehtävämme on parantaa maatilojen kannattavuutta ja hyvinvointia. Toimintamme lähtökohta ja tavoite ovat viljelijän jaksaminen, eläinten hyvinvointi ja tuotannon tehokkuus. Näistä muodostuu maatilan kannatavuus.

Tuomo Latvalan kokemuksia Demeca biokaasulaitoksesta

Demeca biokaasulaitos pudotti vimpeliläisen luomumaitotilan sähkönkulutuksen murto-osaan entisestä. Laitos käyttää syötteenään lietelantaa, ylijäämärehuja sekä kuivalantaa ja tuottaa tilalle kaiken sen tarvitseman sähkön ja lämmön.

Romahtaako maitotuotos ilmojen lämmetessä?

Onko navettasi ilmanvaihto valmiina tulevaan kevääseen ja kesään? Huono ilmanvaihto heikentää eläinten hyvinvointia ja laskee tuotosta. Myös talvella navetan ilmanvaihdon tulee olla kunnossa. Ongelmat näkyvät heti maitotilissä.

Tietoa koronaviruksen vaikutuksista toimintaamme

Ilmanvaihto

Parempi ilmanvaihto, enemmän maitoa ja lihaa. Paranna karjan hyvinvointia sekä työskentelyolosuhteita luonnollisella, meluttomalla ilmanvaihdolla.

Ota yhteyttä Demeca-edustajaasi

Yhteyshenkilösi Demecalle on oma aluemyyjäsi. Soita suoraan omalle edustajallesi tai ota yhteyttä vaihteeseemme 040 761 6000.

Kuivitusjärjestelmä

Älä kuivita selkääsi pilalle. Koneellista fyysisesti raskas ruutiinityö, siirry jatkuvaan automaattiseen kuivitukseen ja käytä työaikasi tuottavampaan tekemiseen.

Lietteenkierrätys

Seisooko liete? Joudutko pumppaamaan vettä kuiluihin ja vellomaan laudalla? Lietteenkierrätys homogenisoi paksun lietteen ja saa kuilut virtaamaan.

Biokaasu

Tuota puhdasta sähköä ja lämpöä oman karjan lannasta. Samalla lietteen lannoittavuus lisääntyy, riippuvuus ostolannoitteista vähenee sekä ympäristö voi paremmin.

Salosen kontit asennettuna