Tiedotteet

Katso uusimmat tiedotteet sekä hankkeet.

Kiertotalousyrityksen tuotannon kehittäminen ja digitalisaatio voimakkaan kasvun vauhdittamiseksi​

Demeca sai tuotekehitysrahoituksen hankkeelle ”Kiertotalousyrityksen tuotannon kehittäminen ja digitalisaatio voimakkaan kasvun vauhdittamiseksi”. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Kesto: 1.1.2023-29.2.2024.

Hankkeessa kehitetään vastuullisuusjärjestelmää sekä digiratkaisuja Demecan käyttöön tuotannon kehittämiseksi sekä kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistamiseksi ja nopeuttamiseksi. Hanketta tarvitaan erityisesti nykyisessä maailmantilanteessa, joka aiheuttaa hiilineutraalien energiaratkaisujen kysynnän voimakasta kasvua. Demecan maatilamittakaavan miehittämättömät biokaasulaitokset ja biometaanin tankkausasemat ovat tällaisia ratkaisuja ja niiden myynnin nopeaa kasvua edistetään tällä hankkeella. Samanaikaisesti tämä tilanne aiheuttaa yrityksille sellaisia haasteita mm. raaka-aineiden hinnan nousun ja komponenttien saantivaikeuksien sekä jatkuvien yllättävien ja radikaalien liiketoimintaympäristön muutosten muodossa. Näiden haasteiden hallintaan Demeca ja muut nopeasti kasvavat kiertotalousyritykset ovat pakotettuja kehittämään ja määrittelemään parhaat ja nykyaikaiset digitaaliset järjestelmät käyttöönsä varmistaakseen kasvun ja kansainvälistymisen mahdollisuutensa.

Yhteyshenkilö: Jorma Hintikka P. 044 542 1124 tai sähköposti etunimi.sukunimi@demeca.fi

    Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskus   

 

Biokaasulaitosten ja niiden tuotannon kehittäminen skaalautuvaksi viennin käynnistämiseksi​

Kesto: 15.5.2023-14.5.2025

Tiivistelmä

Bio-skaala -hanke kehittää biokaasulaitostuotetta ja sen tuotantoa skaalautuvaksi, jotta vienti olisi paremmin mahdollista. Hankkeessa kehitetään mekaanista suunnittelua, sarjatuotantoa, sähkö- ja automaatioratkaisujen rajapintoja, automaattista etähallintaa, kestävämpiä ja maakohtaisia rakenne- ja moduuliratkaisuja pilotoiden niitä asiakaslaitoksissa sekä kotimaista moottoriaihioita CHP-moduuliin. Kokonaisuudella tähdätään kannattavampaan biomassojen hyödyntämiseen maatiloilla sekä samalla pienempiin kasvihuonepäästöihin.

Yhteyshenkilö: Jorma Hintikka P. 044 542 1124 tai sähköposti etunimi.sukunimi@demeca.fi

    Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskus   

 

 

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma RKKO

Biomassojen ravinteiden ja energiasisällön hyödyntämisen tehostaminen- hivenravinteilla hyötyä sekä viljakasveille että biokaasuprosessille

Kesto: 1.9.2023-31.3.2025

Tiivistelmä:

Hankkeen tavoitteena on yhdistää peltoviljely ja biokaasulaitosten käyttö aiempaa tehokkaammin ja paremmin toimivaksi kokonaisuudeksi. Hankkeessa tutkitaan innovatiivista toimintamallia, jossa yhdistetään hivenravinteiden (muun muassa mangaani, boori, rauta, kloori, kupari, sinkki ja molybdeeni) lannoite- ja biokaasuhyötyjä. Hankkeessa on Demecan yhteistyökumppanina Tampereen yliopisto.

Yhteyshenkilö: Jorma Hintikka P. 044 542 1124 tai sähköposti: etunimi.sukunimi@demeca.fi

   

Tuotamme älykkäitä ratkaisuja maatalouden energiantuotantoon

Demeca Oy valmistaa älykkäitä ratkaisuja maatalouden lannankäsittelyyn ja jakeiden hyötykäyttöön sekä omavaraiseen energiatuotantoon.

Lue lisää