Biokaasulaitos

Kiintomädätys®- biokaasulaitos hyödyntää energiatehokkaasti tuotantoeläinten lietelantaa sekä kuivia syötteitä. Reaktorin sisällä oleva sekoitus vaikuttaa kaasuntuottoon edistäen mikrobeiden ja syötteen kontaktia.

Demecan biokaasulaitos tuottaa energiaa ja euroja

Varmista energiatehokas sekä luotettava biokaasun tuotanto Demecan Kiintomädätys®- biokaasulaitoksen avulla. Biokaasulaitoksen energiatuotantoa seuraat helposti päivittäin. Vaivaton Demeca huoltosopimus varmistaa biokaasulaitoksen toiminnan ilman erillistä huoltotilausta. Huolto seuraa biokaasulaitoksen toimintaa etäyhteyttä hyödyntäen ja suunnittelee kunnossapitoa ennakoidusti.

 • CHP-laitos 50-200 kW
 • Prosessitilavuus 600-2800 m3
 • Lapasekoitin (+potkurisekoitin)
 • Energiatehokas biokaasulaitos
 • Patentoitu biofiltteri
 • Biokaasukattila 225-380 kW

Maatilan ravinteiden kierrätys

Tehosta maatilan ravinteiden kierrätystä lannankäsittelyn ja biokaasun tuotannon avulla. Biokaasuprosessi hajottaa suurimman osan valkuaisaineisiin sitoutuneesta typestä tai mineralisoituu ammoniumtypeksi, jota kasvit voivat helpommin hyödyntää.

Omavaraista energiaa

Omavaraisen energiatuotannon avulla yritystoiminnan ennakoitavuus paranee, maaseudun elinvoima kasvaa sekä fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee.

Kokonaisvaltaista palvelua

Demecalta saat kokonaisvaltaista palvelua: Myynti, tuotanto, asennus, huolto- ja varaosapalvelut, suunnittelu sekä tuotekehitys. Arvot ohjaavat toimintaamme. Tunnemme maatilatoiminnan sekä toimitamme biokaasulaitokset Avaimet käteen-periaatteella.

Näin biokaasulaitos toimii

Biokaasun tuotanto

Biokaasun tuotanto tapahtuu näkyvimmän osan eli reaktorin kaasukuvun alla, hapettomassa tilassa ja kontrolloidussa lämpötilassa. Biokaasun tuotanto on jatkuva prosessi, jonka saavat aikaan bakteerit, jotka mädättävät syötettä. Mädätyksen tuloksena syntyy biokaasua, joka on pääosin metaania ja hiilidioksidia sekä pieniä määriä muita kaasuja, kuten rikkiyhdisteitä. Reaktorin patentoitu biosuodatin poistaa tehokkaasti pahanhajuiset ja jatkojalostusta haittaavat rikkiyhdisteet. Tilalla hajut vähenevät, sillä lietelanta pumpataan suoraan biokaasulaitokseen. Reaktoritekniikalla ja reaktorin operoinnilla vaikutetaan saatavan kaasun määrään.

 • Kiintomädätys®-teknologia

  Kiintomädätys®-teknologian ansiosta biokaasulaitos voi käyttää syötteenä sekä märkiä että kuiviajakeita.

  Biokaasulaitoksen pääkomponentti on tuotantoeläiten lietelanta sekä voit syöttää biokaasulaitokseen esimerkiksi ylivuotiset nurmirehut, jotka on usein hankala hävittää. Lisäksi voit hyödyntää ulkopuolelta tulevat syötteet, kuten esimerkiksi elintarviketeollisuuden jätebiomassat.

  Raakaliete murskataan tasaiseksi ja nestemäiseksi Demeca Kaira-lietepumpulla ja pumpataan navetasta lämmönvaihtimen kautta reaktoriin. Reaktorissa raakaliete ja kuivat syötteet muuttuvat mädätysjäännökseksi, jota kutsutaan myös nimellä ”rejekti”.

 • gFeed - Kuivasyötteen esikäsittely

  Kuivat jakeet esikäsitellään laitoksen gFeed-yksikössä murskaamalla ja homogenisoimalla nestejakeiden kanssa, jonka jälkeen homogenisoitu, hyvin bioprosessissa hajoava massa pumpataan reaktoriin mädätykseen. Gfeed-yksikkö käsittelee kuivan syötteen, jolloin kasviosien ominaispinta-ala kasvaa mahdollistaen tehokkaan bakteeritoiminnan. Kiintomädätysprosessissa kuivajakeiden syöttämisellä voidaan kaasuntuottoa nostaa merkittävästi. 

   

  Kuivasyötteiden syötössä on hyvä pyrkiä tasaiseen syötevirtaan, joten niiden osalta kaasun saantoon voidaan vaikuttaa varastointitavoilla maatilalla.

 • Kaira lietepumppu - Lietteen esikäsittely

  Demecan ratkaisussa lietelanta pumpataan biokaasulaitokselle suoraan navetan pumppukaivolta, jolloin lietelanta on niin tuoretta kuin mahdollista. Kaira-lietepumppu yhdessä paineenkorotuspumpun kanssa syöttää lietteen navetasta laitokseen gPower kontissa olevan lämmönvaihtimen kautta. Kaira-lietepumppu homogenisoi lietettä ja näin tehostaa kaasun tuotantoa.

 • gPower - Sähkö ja lämmön tuotanto

  Polttomoottori käyttää kaasua polttoaineena ja pyörittää sähkögeneraattoria. Sähkön lisäksi moottorista otetaan hukkalämpö ja pakokaasujen lämpö hyötykäyttöön. Lisälämpöä voidaan tuottaa kaasupolttimella erillisessä lämpökattilassa. Päästöinä syntyy vain vesihöyryä ja hiilidioksidia. Oman käytön lisäksi tuotettua sähköä on mahdollista myydä valtakunnan verkkoon.

  Kaikki laitoksen pääkytkennät ja laitteiden ohjaus on keskitetty yhteen tilaan, missä ne ovat helposti huollettavissa ja saatavilla. Laitos on kytketty etäkäyttöjärjestelmään ja on hallittavissa ja ohjattavissa mistä tahansa.

   

 • gFuel - Biometaanin jalostus

  Biometaanin 3-vaiheinen membraanijalostus (50-300 Nm3/h) ajoneuvopolttoaineeksi tapahtuu erillisessä Demeca gFuel-yksikössä. gFuel-yksikkö sijoitetaan biokaasulaitoksen läheisyyteen.

 • gCompress - Biometaanin paineistus

  Biometaanin jalostuksen jälkeen kaasu paineistetaan (300 bar) tankkausaseman viereisessä gCompress-yksikössä ja varastoidaan kaasusäiliöihin, mistä sitä voi tankata suoraan ajoneuvoihin tankkausmittarista tai myydä kaasukontissa eteenpäin. Tankkausasema, maksupääte sekä Tukes-luvat tulevat Demecalta.

Tukea ja palvelua laitosprojektissa

Kauttamme saat apua hankkeen jokaisessa vaiheessa. Ota yhteyttä lähimpään myyjääsi. Demecalta löytyvät parhaat maatilan asiantuntijat.

Keskitalon tila on kehittänyt toimintaansa rohkeasti eteenpäin

Hyväksymällä evästeet näet videon.

Selvitä maatilasi biokaasupotentiaali.

Usein kysyttyä

 • Mitä biokaasulaitos maksaa?

  Biokaasulaitoksen kokonaishinta määräytyy valittujen ominaisuuksien ja laitemoduulien, kuten mädätysreaktorikoon sekä maanrakennustöiden mukaan. Hankkeen tekniikka ja kokonaisuus määrittelevät kannattavuuden sekä hinnan. CHP-laitokset (sähkön ja lämmön tuotanto) maksavat noin 800 000-1 500 000 euroa. Biokaasun jalostus, paineistus sekä polttoaineen jakeluasema 700 000-2 000 000 euroa. Suuremmat laitoskokonaisuudet hinnoitellaan hankekohtaisesti. Biokaasulaitos investoinnille on mahdollista saada 50 % investointitukea Ruokavirastosta.

 • Mitä biokaasulaitoksen hankinta edellyttää?

  Biokaasulaitos vaatii riittävän määrän syötteitä, jotta sillä voidaan tuottaa kannattavasti ja energiatehokkaasti biokaasua. Demecan pienin reaktorikoko on 600 m3 ja suurin 2800 m3. Biokaasulaitos hyödyntää tuotantoeläinten lietelantaa sekä kuivia syötteitä. Voit selvittää maatilasi biokaasupotentiaalin laskurin avulla.

 • Vaatiiko biokaasulaitos lisää työvoimaa?

  Biokaasulaitoksen päivittäinen käyttö vie aikaa noin 15 minuuttia. Biokaasulaitos tehostaa maatilan töitä mm. lannan levityksessä, lantalogistiikassa, lannoituksen optimoinnissa pelloilla, pihan puhtaanapidossa sekä hakelämmityksen huoltotoimien ja ylläpidon vähentymisestä. Lannoituksen optimoinnissa tehokkuus muodostuu fosforipitoisen kiintoaineen jakelun tarkasti haluttuihin lohkoihin tai alueisiin. Lietealtaat eivät kuoretu eli runsasta sekoitusta ei tarvita, joka säästää työvoimaa. Partikkelit ovat liuenneet nesteeseen, jonka ansiosta lannankuljetus ei vaadi koneilta niin paljon tehoa. Lannan levityksessä konerikkojen määrä voi vähentyä, koska lannoite on nestemäistä ja isommat partikkelit ovat liuenneet sekä ne on eroteltu biokaasuprosessin aikana (heinätupot, kivet, kannot). Pihalta voidaan hyödyntää kuiva-aineet (gFeed), jotka ovat erinomaista syötettä biokaasulaitokseen eli ylimääräistä varastointia ei välttämättä tarvita. Biokaasulaitos ei siis vaadi lisää työvoimaa.

 • Kuinka usein biokaasulaitos vaatii huoltoa?

  Maatila voi itse vaihtaa ja huoltaa esimerkiksi kuluvat osat, öljyt, pumpun osat sekä tulpat, mutta Demeca huolto auttaa näissä tarpeen mukaan.

  Biokaasulaitokseen on mahdollista hankkia huoltosopimus, jolloin saat käyttöösi kattavat asiantuntijapalvelumme biokaasuntuotantoprosessin optimoimiseksi. Tällöin tuki on käytettävissäsi myös huoltopäivystysaikana. Seuraamme huoltosopimusasiakkaidemme biokaasulaitoksen toimintaa säännöllisesti etäyhteyttä hyödyntäen ja suunnittelemme kunnossapitoa ennakoidusti. Tällä varmistetaan laitoksen keskeytymätön energiantuotanto optimaalisella hyötysuhteella.

  Annamme biokaasulaitoksen käyttöönoton yhteydessä koulutuksen, jonka avulla laitoksen perushuolto ja käyttö on helppoa.

  Käyttäjän on tärkeää ymmärtää prosessin lainalaisuudet yleisellä tasolla, jotta vältetään prosessia häiritseviä asioita, kuten inhibiittoreiden eli estäjien joutumista prosessiin. Tällaisia ovat esimerkiksi antibiootit, jotka voivat aiheuttaa mikrobitoiminnan hidastumista ja pahimmassa tapauksessa mädätysprosessin pysähtymisen.

 • Mitä biokaasutus tekee lietteelle Demecan tekniikalla?

  Demecan tekniikalla ja biokaasutuksella typpi liukostuu, levitettävyys helpottuu, hajuhaitta vähenee merkittävästi sekä liete imeytyy tehokkaasti kasvien käyttöön eikä jää kasvien pinnalle. Lisäksi lietesäiliön sekoituksen tarve vähenee merkittävästi (lietteen kuorikerros jää ohueksi), lannoituksen optimointi voidaan toteuttaa nestemäisellä ja kiintoaineella sekä kuiva-aine voidaan patteroida peltoon (kuiva-aine pitoisuus yli 30 %). Tutkimusten mukaan rikkakasvien siementen itävyys vähenee merkittävästi (lupiininsiementen itävyys tutkimuksen mukaan väheni yli 95 %). Biokaasutuksessa suuremmat partikkelit hajoavat tai erotetaan lietteestä (heinätupot, kivet, kannot).

 • Onko Demecan biokaasulaitos energiatehokas?

  Demecan biokaasulaitoksessa on pieni sähkönkulutus (2,5-3,5 % kokonaisenergiasta), tehokas lämmöntalteenotto rejektilietteestä sekä vahva reaktorin ja välipohjan lämmöneristys. Energiatehokas Demeca maatilan biokaasulaitos suorittaa huolellisen esikäsittelyn, joka mahdollistaa tehokkaan ja runsaan biokaasun tuotannon. Demecan biokaasulaitos on markkinoiden energiatehokkain.

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä

Biokaasuasiantuntija auttaa

Kartoitamme yhdessä parhaan ratkaisun