Lähetä viesti

Biokaasulaitos

Demeca maatilan Biokaasulaitos on energiatehokas, kotimainen sekä toimintavarma valinta.

Energiatehokas Demeca maatilan biokaasulaitos suorittaa huolellisen esikäsittelyn, joka mahdollistaa tehokkaan ja runsaan biokaasun tuotannon. Demeca biokaasulaitokset ovat moduulirakenteisia. Moduulirakenteen ansiosta biokaasulaitosta voi muunnella, kasvattaa, siirtää ja myydä edelleen. Biokaasulaitos on testattu toimivaksi kotimaamme kylmissä olosuhteissa ja sen hankinta on kannattavaa jo kohtuullisen kokoisella eläinmäärällä. Biokaasun tuotanto Suomessa on merkittävä edistysaskel maatalouden kasvihuonekaasujen vähentämisessä sekä ravinnekierron hyödyntämisessä. 

Kotimaisuus on etu: Myynti, suunnittelu, asennus, huolto sekä varaosat ovat lähellä. Meiltä saat myös ennakoivan etähuollon, joka helpottaa biokaasulaitoksen valvontaa. 

Vaivaton Demeca Huoltosopimus varmistaa biokaasulaitoksen toiminnan ilman erillistä huoltotilausta. Biokaasulaitos sisältää etähallintajärjestelmän, jonka avulla huoltotiimi korjaa vikatilanteet etäyhteyden avulla. Demeca maatilan Biokaasulaitos on Kotimainen valinta- Avainlippu tuote.

” Biokaasulaitos tuottaa sähköä ja lämpöä maatilasi tarpeisiin. Lisäksi voit hankkia uutta liiketoimintaa maatilallesi kaasun ja energian myynnistä”. 

Biokaasulaitos ja toimintaperiaate

Kiintomädätys® teknologian ansiosta biokaasulaitos voi käyttää syötteenä sekä märkiä että kuivia jakeita. Biokaasulaitoksen pääkomponentti on karjanlanta sekä voit syöttää biokaasulaitokseen esimerkiksi ylivuotiset nurmirehut, jotka on usein hankala hävittää. Syöte esikäsitellään biokaasulaitoksen gFeed-yksikössä. Huolellinen esikäsittely mahdollistaa tehokkaan ja runsaan biokaasun tuotannon. 

Navetan lietelanta murskataan tasaiseksi ja juoksevaksi Demecan valmistamalla Kaira-lietepumpulla ja pumpataan navetasta gMix-yksikköön. Kuivajakeet lisätään murskaavan syöttölaitteen kautta ulkopuolelta gFeed-yksikköön, jonka kansi avautuu kauko-ohjaimen avulla.  Syöttölaite käsittelee kuivan syötteen, jolloin kasvinosien ominaispinta-ala kasvaa mahdollistaen tehokkaan bakteeritoiminnan. Homogenisointi tarkoittta biokaasuprosessiin syötettyjä märkiä ja kuivia jakeita, jotka käsitellään hienojakoiseksi seokseksi, minkä jälkeen valmis syöte pumpataan biokaasureaktoriin mädätykseen.

” Prosessissa syntyy parempaa lannoitetta: hajuhaitat vähenevät, lannoite liukenee tehokkaasti kasvien käyttöön, ostolannoitteiden sekä maanmuokkauksen tarve vähenee”.

Biokaasun tuotanto

Biokaasun tuotanto tapahtuu biokaasulaitoksen näkyvimmän  osan, reaktorin kaasukuvun alla, hapettomassa tilassa ja kontrolloidussa lämpötilassa. Biokaasun tuotanto on jatkuva  prosessi ja sen saavat aikaan anaerobiset bakteerit, jotka mädättävät syötettä.

Mädätyksen tuloksena syntyy biokaasua, joka on pääosin metaania ja hiilidioksidia + pieni määrä muita kaasuja, kuten rikkiyhdisteitä. Reaktorin biosuodatin poistaa kaasusta tehokkaasti pahanhajuiset ja jatkojalostusta haittaavat rikkiyhdisteet. Biokaasulaitos tai mädätysjäännös ei haise ympäristöön, eikä pellolle levitettävästä rejektistä ole hajuhaittaa.

Laitoksen reaktorin laitetilassa biokaasua puhdistetaan ja kuivataan. Käsittelyn ja paineistuksen jälkeen biokaasu on valmista syötettäväksi generaattorille sähkön- ja lämmöntuotantoon.

Maatilan käyttöön tuleva sähkö ja lämpö tuotetaan gPower-yksikköön asennetulla generaattorilla ja kovilla pakkasilla lisälämpöä voidaan tuottaa kaasupolttimella lämmityskattilassa. Laitteistosta kuuluu laitoksen välittömään läheisyyteen vaimea hurina eikä hajuhaittoja ole. Palamisen päästöinä syntyy vain hiilidioksidia ja vesihöyryä. Hiilidioksidi on peräisin pelloilla kasvavista kasveista, uusiutuvasta raaka-aineesta ja sen katsotaan sitoutuvan takaisin uusiin kasvaviin kasveihin. Siksi biokaasu on täysin hiilineutraali energiamuoto ja muutenkin täysin päästötön. Biokaasu on kaikissa vaiheissaan ympäristöystävällinen energiamuoto.

Biometaani

Kaasua voidaan edelleen käsitellä esim. ajoneuvojen polttoaineeksi erillisessä gFuel-yksikössä, joka on mahdollista lisätä biokaasulaitokseen myös myöhemmässä vaiheessa. Kaasun  palava  komponentti  on  metaani,  jonka  pitoisuus  nostetaan  hyötykäyttöön  tarvittavalle  tasolle poistamalla kaasusta hiilidioksidia ja vettä. Syntynyt kaasu paineistetaan ja varastoidaan kaasusäiliöihin, mistä sitä voi tankata tai myydä eteenpäin. Biopolttoaineen valmistus ja myynti avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia maatiloille.

Biokaasun tuottaminen osana ravinnekiertoa vähentää ympäristönkuormitusta. Biokaasu on 100 % uusiutuva ja hiilineutraali energiamuoto. 

Biokaasulaitosten energiantuotanto ja ympäristövaikutukset

Seuraa reaaliajassa Demeca Biokaasulaitosten energiatuotantoa ja ympäristövaikutuksia. 

Täytä lomake ja saat henkilökohtaisen kirjautumislinkin sähköpostiin. Linkki palveluun on voimassa 30 vrk.

Marketing by
Lannasta Biokaasua

Ilpo Wennström on karjatilallinen Toholammelta Keski-Pohjanmaalta. Wekas Oy:llä on lypsykarjaa noin 240 ja lisäksi nuortakarjaa. Katso videolta Ilpon kokemusta Demecan biokaasulaitoksen pystytyksestä ja biokaasulaitoksen hyödyistä maatilalle.

Katso asiakaskokemukset Demeca Youtube-kanavalta 

"Tähän laitostoimittajaan voi luottaa"

Tuomo Latvala on luomutilallinen Etelä-Pohjanmaalta Sääskjärven kylästä.  Hietakorpi Ay:llä on lypsykarjaa 160 eläintä, lisäksi nuortakarjaa. Katso videolta miten paljon sähkönkulutus laski biokaasulaitoksen myötä.

Katso asiakaskokemukset Demeca Youtube-kanavalta 

Biokaasuasiantuntija apunasi, ota yhteyttä!

Yhdessä kartoitamme tilallesi parhaan ratkaisun, teemme kattavat laskelmat biokaasulaitoksen hankkimista sekä biokaasulaitos investointituki hakemusta varten. 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@demeca.fi

Sami Vinkki
myyntijohtaja

044 328 3603
Johannes Linna
Biokaasulaitosmyynti
044 750 5146