Lähetä viesti

Biokaasu

Maatilakokoluokan biokaasulaitos

Siirrä maatilasi biokaasuaikaan. Tuota sähköä ja lämpöä oman karjan lannasta sekä kuivista syötteistä. Demeca Kiintomädätys® -biokaasulaitos on helppo hankkia ja omistaa.

Demeca biokaasulaitokset ovat suomalaisia, Suomen olosuhteisiin kehitettyjä ja testattuja laitteita. Kiintomädätys® on vuosien kokemuksen myötä kehitetty teknologia, joka yhdistää märkä- ja kuivamädätysmenetelmien parhaat puolet. Pystymme tätä tekniikkaa hyödyntäen käsittelemään tehokkaasti niin märät kuin kuivatkin syötteet, ja mahdollistamaan parhaan kaasunsaannin.

Demecan biokaasulaitokset tuottavat euroja. Katso itse!

Seuraa reaaliajassa Demecan biokaasulaitosten energiantuotantoa ja ympäristövaikutuksia.

Täytä lomake, saat kirjautumislinkin sähköpostiisi. Linkki on henkilökohtainen ja se on voimassa 30 päivää.

Biokaasukyltti
  • 100% suomalainen biokaasulaitos, joka on helppo hankkia ja omistaa
  • Säästä rahaa tekemällä itse sähköä ja lämpöä oman karjan lannasta ja kuivista sivuvirroista
  • Vähennä riippuvuutta verkosta ja tuontienergiasta.
  • Uutta liiketoimintaa maatilalle kaasun ja energian myynnistä
  • 100% uusiutuva ja hiilineutraali energiamuoto.
  • Laita maatilan sivutuotteista vapautuva metaani hyötykäyttöön.

Kysymyksiä biokaasusta? Ota yhteyttä.

Kysy lisää maatilan biokaasuratkaisuista Demecan biokaasulaitosmyyjiltä. Yhdessä kanssasi kartoitamme tilallesi parhaan ratkaisun ja teemme kattavat laskelmat biokaasulaitoksen hankkimista sekä investointitukea varten.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@demeca.fi

Sami Vinkki
myyntijohtaja

044 328 3603
Johannes Linna
Biokaasulaitosmyynti
044 750 5146

Demecan ja biokaasulaitosten tarina

Demecan tarina on alkanut vuonna 2008 suomalaisella lypsykarjatilalla Haapaveden Lumimetsässä, missä ensimmäiset Demeca-ratkaisut on kehitetty perustajamme, Pekka Vinkin, kotitilan uuteen robottipihattoon. 

Pekan työ maatilakokoluokan biokaasulaitosten parissa oli alkanut jo pari vuotta aiemmin. Demeca-biokaasulaitokset ovat 15 vuoden kehityksen ja testauksen tulos.

Tehtävämme on parantaa maatilojen kannattavuutta sekä ihmisten ja eläinten hyvinvointia. Haluamme tehdä maataloudesta kannattavaa liiketoimintaa ja nostaa toimialan arvostusta. 100% suomalaisena toimijana haluamme tukea myös sitä, että suomalaisen elintarviketuotannon alkulähteillä voidaan ja kannattaa käyttää suomalaisia teknisiä ratkaisuja.

Biokaasulaitoksissa kiteytyy koko toimintamme ja osaamisemme ydin. Biokaasulaitos on suunniteltu osaksi maatilan normaalia ravinnekiertoa ja se kasvattaa tilan energiaomavaraisuutta, tehostaa ravinnekäyttöä ja pienentää ravinteiden ympäristövaikutuksia. Laitos tuottaa hyötyä niin viljelijöille, kuluttajille, eläimille, ympäristölle sekä yhteiskunnallekin.

Biokaasulaitos ja Kiintomädätys® -teknologia

Uuden Kiintomädätys® -teknologian ansiosta laitos voi käyttää syötteenä sekä märkiä että kuivia jakeita. Laitoksen syötteen pääkomponentti on tuotantoeläinten lietelanta. Lisäksi voit syöttää laitokseen myös esim. ylivuotiset rehut, jotka on usein hankala hävittää.

Moduulirakenteensa ansiosta laitosta voi muunnella ja kasvattaa ja se on mahdollista jopa myydä edelleen. Laitos on testattu toimivaksi kotimaamme kylmissä olosuhteissa ja sen hankinta on kannattavaa jo kohtuullisen kokoisella eläinmäärällä.

Demeca_Kaavio_S

Syötteen esikäsittely

Syöte esikäsitellään laitoksen gFeed-yksikössä. Huolellinen esikäsittely mahdollistaa tehokkaan ja runsaan kaasuntuotannon. Navetan lietelanta murskataan tasaiseksi ja juoksevaksi Demeca Kaira-lietepumpulla ja pumpataan navetasta prosessiin. Kuivat jakeet lisätään murskaavan syöttölaitteen kautta prosessiin.

Syöttölaite käsittelee kuivan syötteen, jolloin esim. kasviosien ominaispinta-ala kasvaa mahdollistaen tehokkaan bakteeritoiminnan. Homogenisoinnissa prosessiin syötetyt märät ja kuivat jakeet käsitellään hienojakoiseksi seokseksi, minkä jälkeen valmis syöte pumpataan bioreaktoriin mädätykseen.

Kaasuntuotanto

Kaasuntuotanto tapahtuu biokaasulaitoksen näkyvimmän  osan, reaktorin kaasukuvun alla, hapettomassa tilassa ja kontrolloidussa lämpötilassa. Kaasuntuotanto on jatkuva  prosessi ja sen saavat aikaan anaerobiset bakteerit, jotka mädättävät syötettä.

Mädätyksen tuloksena syntyy biokaasua, joka on pääosin metaania ja hiilidioksidia + pieni määrä muita kaasuja, kuten rikkiyhdisteitä. Reaktorin biosuodatin poistaa kaasusta tehokkaasti pahanhajuiset ja jatkojalostusta haittaavat rikkiyhdisteet. Laitos tai mädätysjäännös ei haise ympäristöön, eikä pellolle levitettävästä rejektistä ole hajuhaittaa.

Biokaasun puhdistus ja kuivaus

Laitoksen reaktorin laitetilassa biokaasua puhdistetaan ja kuivataan. Käsittelyn ja paineistuksen jälkeen biokaasu on valmista syötettäväksi generaattorille sähkön- ja lämmöntuotantoon.

Sähkön- ja lämmöntuotanto

Maatilan käyttöön tuleva sähkö ja lämpö tuotetaan gPower-yksikköön asennetulla generaattorilla ja kovilla pakkasilla lisälämpöä voidaan tuottaa kaasupolttimella lämmityskattilassa. Laitteistosta kuuluu laitoksen välittömään läheisyyteen vaimea hurina eikä hajuhaittoja ole. Palamisen päästöinä syntyy vain hiilidioksidia ja vesihöyryä. Hiilidioksidi on peräisin pelloilla kasvavista kasveista, uusiutuvasta raaka-aineesta ja sen katsotaan sitoutuvan takaisin uusiin kasvaviin kasveihin. Siksi biokaasu on täysin hiilineutraali energiamuoto ja muutenkin täysin päästötön. Biokaasu on kaikissa vaiheissaan ympäristön kannalta edullinen energiamuoto

Klemola_1278_small
Klemola_1276

Suunnitelmissa biokaasulaitos? Hankinta alkaa huolellisella suunnittelulla ja energialaskennalla.

Energiaa ja euroja

Biokaasulaitos  tuottaa  puhtaan  energian  lisäksi  paljon  muitakin  hyötyjä  viljelijälle.  Lietelannan  hajuhaitat  vähenevät  merkittävästi  ja  se  on  mädätyksen  jälkeen lannoittavuudeltaan parempaa, jolloin kalliita lisälannoitteita tarvitsee ostaa vähemmän. Lisäksi mädätysjäännöksestä on mahdollista valmistaa edullisesti korkealaatuista kuiviketta navettaan.

Vettä ja hiilidioksidia

Biokaasun palava komponentti on metaania, joka on voimakas kasvihuonekaasu. Metaani muodostaa palaessaan vain vesihöyryä ja hiilidioksidia. Hiilidioksidi on peräisin peltojen kasviraaka-aineesta, joten biokaasu on 100% hiilineutraali  energiamuoto.  Biokaasulaitos  hillitsee  ilmastonmuutosta  vähentäessään ilmakehään vapautuvan metaanin määrää.

Biokaasulaitos on nyt helppo ja huoleton omistaa

Vaivattomat  Demeca-huoltosopimukset  varmistavat  laitoksen  toiminnan ilman, että sinun tarvitsee muistaa tilata huoltoja saati liata itse käsiäsi. Laitos pitää sisällään kehittyneen etähallintajärjestelmän, jonka avulla huoltotiimimme pystyy tarvittaessa korjaamaan vikatilanteita myös käymättä paikalla. Laitos vaati sinulta tai työntekijöiltäsi vain vähän päivittäistä työaikaa. Kuivien jakeidenkin  syöttäminen  laitokseen  sujuu  kätevästi  traktorin  kopista  nousematta, sillä syöttölaitteen kansikin avautuu kauko-ohjaimella.

Ajoneuvopolttoaineen (biometaani) tuotanto

Kaasua voidaan edelleen käsitellä esim. ajoneuvojen polttoaineeksi erillisessä gFuel-yksikössä, joka on mahdollista lisätä biokaasulaitokseen myös myöhemmässä vaiheessa Kaasun  palava  komponentti  on  metaani,  jonka  pitoisuus  nostetaan  hyötykäyttöön  tarvittavalle  tasolle poistamalla kaasusta hiilidioksidia ja vettä. Syntynyt kaasu paineistetaan ja varastoidaan kaasusäiliöihin, mistä sitä voi tankata tai myydä eteenpäin. Biopolttoaineen valmistus ja myynti avaa aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia maatiloille.

Demeca biokaasulaitos - Ilpo Wennström

Torstaina 2.5. vietetään biokaasulaitoksen avoimien ovien päivää Ilpo Wennströmin lypsykarjatilalla Toholammilla. Demecan Sami kävi kysymässä mietteitä laitoksen hankinnasta, asennuksesta ja ensimmäisistä käyttökuukausista. Ilpo valottaa hieman myös tulevaisuuden suunnitelmiaan biokaasun suhteen. Tervetuloa to 2.5. klo 10-15 tutustumaan videolla näkyvään laitokseen osoitteeseen Härkänevantie 465, 69410 Toholampi. Kahvi- ja makkaratarjoilu! Lisätiedot: https://demeca.fi/wennstrom #maatilatkuntoon #kaasuamaatilalta

Julkaissut Demeca Oy Maanantaina 29. huhtikuuta 2019

Voisitko sinä tuottaa tilasi tarvitseman sähkön ja lämmön oman karjan lannasta?