Biokaasulaitos

Demeca maatilan biokaasulaitos on energiatehokas ja kotimainen valinta.

Energiatehokas Demeca maatilan biokaasulaitos suorittaa huolellisen esikäsittelyn, joka mahdollistaa tehokkaan ja runsaan biokaasun tuotannon. Demeca biokaasulaitokset ovat moduulirakenteisia, jonka ansiosta laitosta voi muunnella, kasvattaa sekä siirtää tarvittaessa. 

Biokaasulaitos on testattu toimivaksi kylmissä olosuhteissa ja sen hankinta on kannattavaa jo kohtuullisen kokoisella eläinmäärällä. Biokaasun tuotanto Suomessa on merkittävä edistysaskel kasvihuonekaasujen vähentämisessä sekä ravinnekierron hyödyntämisessä. 

Demeca Biokaasulaitos

Keskitalon tila on kehittänyt toimintaansa rohkeasti eteenpäin. 

Biokaasulaitoksen avulla tila on omavarainen sähkön- ja lämmöntuotannossa.

Demeca biokaasulaitos tulee Suomesta.

Myynti, suunnittelu, asennus, huolto sekä varaosat ovat lähellä. Meiltä saat ennakoivan etähuollon, joka helpottaa biokaasulaitoksen valvontaa. Vaivaton Demeca huoltosopimus varmistaa biokaasulaitoksen toiminnan ilman erillistä huoltotilausta. Biokaasulaitos sisältää etähallintajärjestelmän, jonka avulla huoltotiimi korjaa vikatilanteet etäyhteyden avulla. Sopiiko maatilasi biokaasun tuotantoon? Pyydä biokaasuasiantuntija kartoittamaan maatilasi!

Biokaasun tuotanto

Kiintomädätys®-teknologian ansiosta biokaasulaitos voi käyttää syötteenä sekä märkiä että kuiviajakeita. 

Biokaasulaitoksen pääkomponentti on karjanlanta sekä voit syöttää biokaasulaitokseen esimerkiksi ylivuotiset nurmirehut, jotka on usein hankala hävittää. Biokaasulaitoksen liittäminen maatilakokonaisuuteen suunnitellaan tilakohtaisesti yhdessä asiantuntijoidemme kanssa.

Raakaliete murskataan tasaiseksi ja nestemäiseksi Demeca Kaira-lietepumpulla ja pumpataan navetasta lämmönvaihtimen kautta reaktoriin. Reaktorissa raakaliete ja kuivat syötteet muuttuvat mädätysjäännökseksi, jota kutsutaan myös nimellä ”rejekti”. Mädätysjäännös eli rejekti poistuu syötteenkäsittelytilan päätyyn sijoitetusta ruuvipumpusta valittuun varastoaltaaseen. Kuivasyötteet (kuivalanta, ylijäämärehu) on helppo lisätä murskaussyöttölaitteen kautta ulkopuolelta gFeed-yksikköön, joka avataan kaukosäätimellä syötteen lisäämisen yhteydessä. Huolellinen kuivasyötteiden esikäsittely mahdollistaa tehokkaan ja runsaan biokaasun tuotannon. Gfeed-syöttölaite käsittelee kuivat syötteet lisäten kasvinosien pinta-alaa, joka mahdollistaa tehokkaan bakteeritoiminnan. Kun kuivat syötteet on lisätty Gfeed-yksikköön, ne homogenisoidaan. Homogenisointi biokaasun tuotannossa tarkoittaa sitä, että biokaasuprosessiin syötetään märkiä ja kuivia syötteitä, jotka jalostetaan hienojakoiseksi seokseksi. Maatilan ulkopuolelta tulevat syötteet (rasvat, biomassat) tulee hygienisoida, sillä niitä ei saa suoraan syöttää biokaasulaitokseen.

Mädätyksen tuloksena syntyy biokaasua, joka on pääosin metaania ja hiilidioksidia + pieni määrä muita kaasuja, kuten rikkiyhdisteitä. Reaktorin biosuodatin poistaa kaasusta tehokkaasti pahanhajuiset ja jatkojalostusta haittaavat rikkiyhdisteet. Biokaasulaitos tai mädätysjäännös ei haise ympäristöön, eikä pellolle levitettävästä rejektistä ole hajuhaittaa. Laitoksen reaktorin laitetilassa biokaasua puhdistetaan ja kuivataan. Käsittelyn ja paineistuksen jälkeen biokaasu on valmista syötettäväksi generaattorille sähkön- ja lämmöntuotantoon. Maatilan käyttöön tuleva sähkö ja lämpö tuotetaan gPower-yksikköön asennetulla generaattorilla ja kovilla pakkasilla lisälämpöä voidaan tuottaa kaasupolttimella lämmityskattilassa. Laitteistosta kuuluu laitoksen välittömään läheisyyteen vaimea hurina eikä hajuhaittoja ole. Palamisen päästöinä syntyy vain hiilidioksidia ja vesihöyryä. Hiilidioksidi on peräisin pelloilla kasvavista kasveista, uusiutuvasta raaka-aineesta ja sen katsotaan sitoutuvan takaisin uusiin kasvaviin kasveihin. Siksi biokaasu on täysin hiilineutraali energiamuoto ja muutenkin täysin päästötön. Biokaasu on kaikissa vaiheissaan ympäristöystävällinen energiamuoto.

 

Lue lisää biokaasulaitoksesta Demecan esitteestä.

Biometaani

Biokaasulaitoksen viereen sijoitettava Gfuel-yksikkö on mahdollista kytkeä kaikkiin Demeca biokaasulaitoksiin myöhemmässä vaiheessa. Biopolttoaineen valmistus ja myynti avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia maatiloille. Kaasua voidaan edelleen käsitellä esim. ajoneuvojen polttoaineeksi erillisessä gFuel-yksikössä, joka perustuu kalvosuodatus menetelmään. Kalvosuodatuksella saavutetaan erittäin korkealaatuinen CH4 eli metaanipitoisuus. Kaasun palava komponentti on metaani, jonka pitoisuus nostetaan  hyötykäyttöön tarvittavalle tasolle poistamalla kaasusta hiilidioksidia ja vettä.

Puhdistuskompressori tekee puhdistuspaineen Gfuel-yksikössä, jossa kaasu puhdistetaan membraanisuodattimissa. Puhdistettua kaasua mitataan jatkuvasti kiinteällä kaasunmittauksella. Hiilidioksidi ohjataan membraanikalvosta läpi, josta se vapautuu taivaalle ja samalla hiilidioksidi erotetaan metaanista. Biokaasulaitoksen viereen sijoitetusta Gfuel-yksiköstä kaasu johdetaan maakaasuputkea pitkin tankkausaseman viereen sijoitettuun gCompress-yksikköön. Maakaasu asennuksiin tarvittavat luvat löytyvät Demecalta. Syntynyt kaasu paineistetaan ja varastoidaan kaasusäiliöihin, mistä sitä voi tankata suoraan ajoneuvoihin tankkausmittarista tai myydä kaasukontissa eteenpäin. 

 

Voisitko sinä tuottaa biometaania liikennekäyttöön? Pyydä biokaasuasiantuntija tilakäynnille!

 

Demecan biokaasulaitokset tuottavat euroja.
Katso itse!

Seuraa reaaliajassa Demecan biokaasulaitosten energiantuotantoa ja ympäristövaikutuksia.

Täytä lomake, saat kirjautumislinkin sähköpostiisi. Linkki on henkilökohtainen ja se on voimassa 30 päivää. Tutustu tietosuojaselosteeseen tästä

Marketing by

Biokaasuasiantuntija apunasi, ota yhteyttä!

Yhdessä kartoitamme tilallesi parhaan ratkaisun, 

teemme kattavat laskelmat biokaasulaitoksen hankkimista varten.

Sami Vinkki
myyntijohtaja

044 328 3603
Johannes Linna
044 750 5146
Esko Vinkki
050 562 6511

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)demeca.fi