Biokaasulaitos

Demeca maatilan biokaasulaitos on energiatehokas ja kotimainen valinta.

Energiatehokas Demeca maatilan biokaasulaitos suorittaa huolellisen esikäsittelyn, joka mahdollistaa tehokkaan ja runsaan biokaasun tuotannon. Demeca biokaasulaitokset ovat moduulirakenteisia, jonka ansiosta laitosta voi muunnella, kasvattaa sekä siirtää tarvittaessa. 

Biokaasulaitos on testattu toimivaksi kylmissä olosuhteissa ja sen hankinta on kannattavaa jo kohtuullisen kokoisella eläinmäärällä. Biokaasun tuotanto Suomessa on merkittävä edistysaskel kasvihuonekaasujen vähentämisessä sekä ravinnekierron hyödyntämisessä. 

"Tähän laitostoimittajaan voi luottaa"

Tuomo Latvala on tilallinen Etelä-Pohjanmaalta Vimpelistä, Sääskjärven kylästä.  Hietakorpi Ay:llä on lypsykarjaa 160 eläintä, lisäksi nuortakarjaa. Katso videolta miten paljon sähkönkulutus laski biokaasulaitoksen myötä.

Demeca biokaasulaitos tulee Suomesta.

Myynti, suunnittelu, asennus, huolto sekä varaosat ovat lähellä. Meiltä saat ennakoivan etähuollon, joka helpottaa biokaasulaitoksen valvontaa. Vaivaton Demeca huoltosopimus varmistaa biokaasulaitoksen 

toiminnan ilman erillistä huoltotilausta. Biokaasulaitos sisältää etähallintajärjestelmän, jonka avulla huoltotiimi korjaa vikatilanteet etäyhteyden avulla.  

Biokaasun tuotanto

Kiintomädätys®-teknologian ansiosta biokaasulaitos voi käyttää syötteenä sekä märkiä että kuivia jakeita. Biokaasulaitoksen pääkomponentti on karjanlanta sekä voit syöttää biokaasulaitokseen esimerkiksi ylivuotiset nurmirehut, jotka on usein hankala hävittää. Syöte esikäsitellään biokaasulaitoksen gFeed-yksikössä. Huolellinen esikäsittely mahdollistaa tehokkaan ja runsaan biokaasun tuotannon.

Navetan liete murskataan tasaiseksi ja nestemäiseksi Demeca Kaira-lietepumpulla ja pumpataan navetasta gMix-yksikköön. Kuivalanta on helppo lisätä murskaussyöttölaitteen kautta ulkopuolelta gFeed-yksikköön. gFeed-syöttölaite avautuu kaukosäätimellä. gFeed-syöttölaite käsittelee kuivarehua lisäten kasvinosien pinta-alaa, joka mahdollistaa tehokkaan bakteeritoiminnan. Homogenisointi biokaasun tuotannossa tarkoittaa sitä, että biokaasuprosessiin syötetään märkiä ja kuivia syötteitä, jotka jalostetaan hienojakoiseksi seokseksi. Sitten valmiit rehut pumpataan biokaasureaktoriin mädätystä varten.

Mädätyksen tuloksena syntyy biokaasua, joka on pääosin metaania ja hiilidioksidia + pieni määrä muita kaasuja, kuten rikkiyhdisteitä. Reaktorin biosuodatin poistaa kaasusta tehokkaasti pahanhajuiset ja jatkojalostusta haittaavat rikkiyhdisteet. Biokaasulaitos tai mädätysjäännös ei haise ympäristöön, eikä pellolle levitettävästä rejektistä ole hajuhaittaa. Laitoksen reaktorin laitetilassa biokaasua puhdistetaan ja kuivataan. Käsittelyn ja paineistuksen jälkeen biokaasu on valmista syötettäväksi generaattorille sähkön- ja lämmöntuotantoon. Maatilan käyttöön tuleva sähkö ja lämpö tuotetaan gPower-yksikköön asennetulla generaattorilla ja kovilla pakkasilla lisälämpöä voidaan tuottaa kaasupolttimella lämmityskattilassa. Laitteistosta kuuluu laitoksen välittömään läheisyyteen vaimea hurina eikä hajuhaittoja ole. Palamisen päästöinä syntyy vain hiilidioksidia ja vesihöyryä. Hiilidioksidi on peräisin pelloilla kasvavista kasveista, uusiutuvasta raaka-aineesta ja sen katsotaan sitoutuvan takaisin uusiin kasvaviin kasveihin. Siksi biokaasu on täysin hiilineutraali energiamuoto ja muutenkin täysin päästötön. Biokaasu on kaikissa vaiheissaan ympäristöystävällinen energiamuoto.

 

Lue lisää mm. elinkaarikannattavuudesta Demecan esitteestä.

Biometaani

Kaasua voidaan edelleen käsitellä esim. ajoneuvojen polttoaineeksi erillisessä gFuel-yksikössä, joka on mahdollista kytkeä kaikkiin Demeca biokaasulaitoksiin myöhemmässä vaiheessa. Kaasun palava komponentti on metaani, jonka pitoituus nostetaan  hyötykäyttöön tarvittavalle tasolle poistamalla kaasusta hiilidioksidia ja vettä. Syntynyt kaasu paineistetaan ja varastoidaan kaasusäiliöihin, mistä sitä voi tankata suoraan ajoneuvoihin tankkausmittarista tai myydä kaasukontissa eteenpäin. Biopolttoaineen valmistus ja myynti avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia maatiloille.

Demecan biokaasulaitokset tuottavat euroja.
Katso itse!

Seuraa reaaliajassa Demecan biokaasulaitosten energiantuotantoa ja ympäristövaikutuksia.

Täytä lomake, saat kirjautumislinkin sähköpostiisi. Linkki on henkilökohtainen ja se on voimassa 30 päivää.

Marketing by

Biokaasuasiantuntija apunasi, ota yhteyttä!

Yhdessä kartoitamme tilallesi parhaan ratkaisun, 

teemme kattavat laskelmat biokaasulaitoksen hankkimista varten.

Sami Vinkki
myyntijohtaja

044 328 3603
Esko Vinkki
050 562 6511
Johannes Linna
044 750 5146

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@demeca.fi