Hankkija ja Demeca aloittavat yhteistyön

Hankkija ja Demeca Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaisesti Hankkija aloittaa Demecan maatiloille ja maaseutuyrityksille tarkoitettujen biokaasulaitosten, lietepumppujen ja kuivikejärjestelmien myynnin tammikuussa 2024.

Kuvassa vasemmalta: Hankkijalta hankintajohtaja Mika Kyyhkynen, toimitusjohtaja Jyrki Lepistö, Demecalta toimitusjohtaja Pekka Vinkki sekä myyntijohtaja Sami Vinkki.

 

Hankkija ja Demeca Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaisesti Hankkija aloittaa Demecan maatiloille ja maaseutuyrityksille tarkoitettujen biokaasulaitosten, lietepumppujen ja kuivikejärjestelmien myynnin tammikuussa 2024. Myynti alkaa Seinäjoen Sarkamessuilla, jossa Demecan tuotteita ja ratkaisuja esitellään Hankkijan näyttelyosastolla.

Sopimuksen myötä Hankkijan valikoima laajenee energialiiketoiminnan alueella. Hankkija haluaa olla mukana nykyaikaisessa vastuullisessa ja kasvavassa liiketoiminnassa, joka vähentää kasvihuonekaasuja ja edistää energiaomavaraisuutta sekä ravinteiden kierrätystä maataloudessa. Biokaasulaitos tuottaa maatilalle sähköä ja lämpöä lannasta, ylijäämänurmesta ja oljesta. Mädätysjäännöksestä saadaan hyvää lannoitetta, jota on helppo levittää. Samalla lantakaasujen metaanipäästöt ja hajuhaitat vähenevät. Biometaanin tuotannolla ja myynnillä on mahdollista myös luoda uutta liiketoimintaa maatilalle.

Demeca valmistaa biokaasulaitokset Suomessa ja ne ovat moduulirakenteisia ja siten muunneltavissa maatilakohtaisiin olosuhteisiin. Biokaasulaitoksen liittäminen maatilakokonaisuuteen suunnitellaankin aina tilakohtaisesti. Biokaasulaitoksen kokonaishinta määräytyy valittujen ominaisuuksien ja laitemoduulien, kuten mädätysreaktorikoon sekä maanrakennustöiden mukaan. Investoinnille on mahdollista hakea investointitukea.

Hankkijan hankintajohtaja Mika Kyyhkynen on tyytyväinen uuteen yhteistyösopimukseen: ”Lähdimme Hankkijan strategian ja vastuullisuusohjelman mukaisesti hakemaan vahvaa kumppania biokaasulaitosliiketoimintaan. Demecasta Hankkija saa markkinoiden parhaan ja luotettavimman kumppanin, jonka kanssa on hienoa päästä tekemään yhteistyötä. Demecan toiminnassa näkyvät luotettavuus, arvostus ja omistautuneisuus suomalaisen maatalouden sekä ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvoinnin edistämistä kohtaan. Demeca on merkittävä toimija ja markkinajohtaja jo nyt ja Hankkija haluaa jälleenmyyjänä olla mukana upeassa kasvutarinassa. Koemme, että nyt on juuri oikea aika yhdistää voimat ja aloittaa tuloksekas ja vastuullinen yhteistyö.”

Demecan myyntijohtaja Sami Vinkki iloitsee sopimuksen syntymisestä: ”Demeca keskittyi vuoden 2023 alusta lähtien biokaasun- ja lannankäsittelyn ratkaisujen myyntiin ja tuotantoon, minkä tuloksena myyntiorganisaation kehittämiseen haluttiin kasvun vauhdittamiseksi löytää uusia toimintamalleja. Samaan ajankohtaan Hankkija lähestyi yhteistyötarjouksella ja hyvässä yhteishengessä sujuneet neuvottelut johtivat jälleenmyyntisopimukseen. Koemme, että Hankkijan uusi strategia tukee vahvasti liiketoimintaamme ja pystymme tukemaan toiminnallamme Hankkijaa strategian toteuttamisessa. Asenne, avoimuus ja yhteistyöhalukkuus vahvistivat Hankkijan olevan meille paras kumppani”.

 

Lisätietoja: Jyrki Lepistö, toimitusjohtaja, Hankkija Oy, p. 010 76 83084, sp. jyrki.lepisto@hankkija.fi

Mika Kyyhkynen, hankintajohtaja, Hankkija Oy, p. 010 76 83015, sp. mika.kyyhkynen@hankkija.fi

Sami Vinkki, myyntijohtaja, Demeca Oy, p. 044 328 3603, sp. sami.vinkki@demeca.fi

 

Lataa koko lehdistötiedote täältä.

Lue lisää biokaasulaitoksesta

Lue lisää

Lisää kirjoituksia