Kiertotalouspuiston rakentaminen on käynnissä

Ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen ohjelmasta myönnetyn rahoituksen myötä Pyhännän kunnan ja Latvaenergia Oy:n kiertotalouspuisto on edennyt rakennusvaiheeseen, jonne Demeca toimittaa biokaasulaitoskokonaisuuden. Hankkeessa toteutetaan kokonaisuus, jossa elintarviketeollisuuden jätevesille rakennetaan uusi esikäsittelylaitos ja puhdistuksen lietteet johdetaan hankkeessa toteutettavaan biokaasulaitokseen, jossa käsitellään myös muita elintarviketeollisuuden sivuvirtoja ja maatalouden biomassoja.

Kuva: Hankkeen osapuolet Latvaenergialta ja Demecalta iloitsevat rakennustöiden alkamisesta (vasemmalta Sami Pellikka, Pekka Vinkki, Pekka Kemppainen, Sami Vinkki)

 

Ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen ohjelmasta myönnetyn rahoituksen myötä Pyhännän kunnan ja Latvaenergia Oy:n kiertotalouspuisto on edennyt rakennusvaiheeseen, jonne Demeca toimittaa biokaasulaitoskokonaisuuden. Hankkeessa toteutetaan kokonaisuus, jossa elintarviketeollisuuden jätevesille rakennetaan uusi esikäsittelylaitos ja puhdistuksen lietteet johdetaan hankkeessa toteutettavaan biokaasulaitokseen, jossa käsitellään myös muita elintarviketeollisuuden sivuvirtoja ja maatalouden biomassoja.

 

”Pyhännän kunnan strategia on huolenpitoa ihmisistä, yrityksistä, ympäristöstä sekä maineesta. Keskeisenä tavoitteena meillä kunnassa on uusiutuvan energian ja kiertotalouden edistäminen. Pyhännällä on vahvaa elintarviketeollisuutta Feelia Oy, Suomen Oikia Oy sekä Maustaja Oy ja kyseisillä yrityksillä on vahva kasvu strategia. Tällä hetkellä elintarviketeollisuuden sivuvirrat menevät Rantsilaan keskuspuhdistamolle puhdistettavaksi ja kapasiteetti puhdistamolla on rajallinen, joten lähdimme etsimään sivuvirroille ratkaisua, jolla energia ja ravinteet saataisiin hyötykäyttöön. Pyhännän kunta ja Latvaenergia alkoivat käydä keskustelua kiertotalouspuiston rakentamisesta ja lähdimme hakemaan yhteishanketta Ympäristöministeriöstä. Yhteishankkeesta lähetettiin hakemus joulukuussa 2022 ja hankkeelle myönnettiin avustus kesäkuussa 2023. Nyt hanke on vihdoin edennyt rakennusvaiheeseen. Hankkeen myöntökriteerinä oli energian ja ravinteiden hyötykäyttö. Pyhännän kunta vastaa hankkeen jätevesien esikäsittelylaitoksesta ja Latvaenergia biokaasulaitoskokonaisuudesta. Koko hankkeen kustannusarvio on noin 8,5 miljoonaa euroa. Hankkeen asiantuntijoilta sekä hakemuksen tekemisessä saimme apua Hiilikierto Oy:stä. Pyhännän kunnalla on Suomen suurin tuulipuisto ja kiertotalouden kehittämisessä olemme edelläkävijöitä. Hanke mahdollistaa elintarviketeollisuuden voimakkaan kasvun, jolla on positiiviset työllisyysvaikutukset. Hankkeella on vaikuttavuutta myös naapurikuntiin, eli hankkeen vaikuttavuus on laaja Pyhännän kunnassa sekä lähialueella. Hankkeen hiilikädenjälki on merkittävä” kertoo Pyhännän uusi kunnanjohtaja Samuli Yrjänä.

Kuva: Pyhännän kunnanjohtaja Samuli Yrjänä kertoi lehdistötilaisuudessa hankkeen alkuvaiheista ja kunnan tarpeista jätevesien käsittelyyn ja ravinnekierrätykseen (vasemmalta Pekka Kemppainen, Samuli Yrjänä)

 

“Latvaenergia Oy on edelläkävijä suomalaisessa energiantuotannossa, sillä olemme jo pitkään pyrkineet ympäristöystävälliseen ja vastuulliseen toimintaan. Käytämme tällä hetkellä polttoaineena pääasiassa lähellä kasvavaa uusiutuvaa puuta. Strategiamme mukaisesti olemme lähteneet monipuolistamaan uusiutuvan lähienergian tuotantoa puusta biokaasuun ja tavoitteenamme on tulevaisuudessa olla Pyhännältä ponnistava vahva kiertotalouden toimija. Haluamme olla mukana muuttuvassa toimintaympäristössä ja tukea asiakkaidemme tarpeita ja vastuullisuustavoitteita. Biokaasulaitos on Latvaenergialle iso hanke, joka on nyt edennyt laitostoimittajavalinnan myötä suunnitellusti maarakennustöihin ja laitosalueen rakentamiseen. Samanaikaisesti syvennämme aiemmin alkanutta yhteistyötyötä maatalouden toimijoiden ja elintarviketeollisuuden kanssa. Toimivat kiertotalousratkaisut hyödyttävät kaikkia osapuolia ja näitä lähdemme kehittämään yhteistyössä muiden osapuolien kanssa” kommentoi Latvaenergian toimitusjohtaja Pekka Kemppainen.

Kuva: Sami Pellikka Latvaenergialta näyttää työmaan edistymistä muille hankkeen osapuolille (vasemmalta Sami Vinkki, Ilkka Kovalainen, Pekka Kemppainen, Pekka Vinkki ja Sami Pellikka)

 

Laitoskokonaisuuden rakentaminen on alkanut ja laitetoimittajaksi on valittu Demeca Oy.

 

Demeca toimittaa kiertotalouspuistoon rakennettavan biokaasulaitoskokonaisuuden KVR-urakkana avaimet käteen periaatteella. Biokaasulaitoksessa tuotetaan energiaa paikallisesta elintarviketeollisuudesta tulevista sivuvirroista sekä maatalouden peltobiomassoista ja lietelannasta. Laitoskokonaisuus käsittelee alkuvaiheessa noin 13 000 tonnia syötteitä ja tuottaa biometaania noin 550 000 Nm3 vuodessa, joka vastaa noin 5,5 GWh energiaa. Lyhyellä aikavälillä syötemäärä kasvaa 20 000 tonniin, ja energian tuotanto yli 8 GWh:iin. Ympäristölupa sallii maksimissaan 20 000 tonnin syötteet. Lisäksi laitos tuottaa vuosittain 13 000-20 000 tonnia mädätysjäännöstä, joka voidaan hyödyntää kierrätysravinteena paikallisessa maataloudessa. Laitosalueelle saapuvat lietemäiset syötteet varastoidaan katetuissa vastaanottoaltaissa, peltobiomassat peitettyinä laakasiiloissa ja elintarvikesyötteet niille rakennettavassa suljetussa varastohallissa. Lietemäiset syötteet syötetään suljetussa putkistossa ja kuivat syötteet kuormaajalla lastattavalla gFeed kuivansyöttöyksiköllä mädätysreaktoreihin. Biokaasulaitos kahdella gReactor 2000 mädätysreaktorilla tuottaa raakabiokaasua, joka johdetaan gFilter esikäsittelyyn ja varastoidaan matalapaine varastossa. Biokaasusta jalostetaan biometaania gFuel jalostusyksikössä, josta biometaani johdetaan kaasunsiirtoputkistoa pitkin hyödynnettäväksi Pyhännän elintarviketeollisuuteen. Biokaasulaitoksella voidaan tuottaa myös gPower yksiköllä sähköä ja lämpöä (CHP). Mädätysjäännös hygienisoidaan gHygie yksikössä ja separoimalla erotetaan kuivajakeeksi ja nestejakeeksi. Mädätysjäännös jakeet varastoidaan niille tarkoitetuissa suljetuissa/ katetuissa varastoissa. Laitosalueelle rakennetaan tarvittavat huolto- ja konesuoja tilat palvelemaan laitoksen käyttäjän tarpeita. Laitoksen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota laitoksen käytön ja ylläpidon lisäksi ympäristövaikutuksiin ja mm. hajuhaittojen ehkäisemiseen. Laitos ei tuota melua laitosalueen ympäristöön.

 

”Kiitämme Latvaenergiaa luottamuksesta ja tartumme työhön innolla. Olemme erittäin iloisia siitä, että pitkä kehitystyömme biokaasujärjestelmien tuotteistuksessa pääsee palvelemaan myös Latvaenergian keskisuuren biokaasulaitoksen tarpeita. Demecan energiatehokkaat, tuotteistetut ratkaisut ja pitkä kokemus biokaasualalta tarjoavat tilaajalle parhaat edellytykset onnistua hankkeessa” iloitsee Demecan myyntijohtaja Sami Vinkki.

Kuva: Havainnekuva Pyhännän kiertotalouspuiston laitoskokonaisuudesta

Lue lisää biokaasulaitoksista

Lue lisää

Lisää kirjoituksia