Vierailu Scania Suomen Kokkolan toimipisteessä

Tutustuimme Scania Suomi Oyn toimintaan ja saimme kuulla kaasukäyttöisten kuorma-autojen ominaisuuksista tuotepäälliköltä Mika Jukkaralta ja myyjältä Peter Lindfeltiltä.

Kuvassa: Demecan myyntijohtaja Sami Vinkki (vasemmalla) sai asiantuntevaa tietoa kaasukäyttöisistä kuorma-autoista tuotepäälliköltä Mika Jukkaralta (keskellä) sekä Kokkolan toimipisteen kuorma-auto myyjältä Peter Lindfeltiltä.

 

Demeca vieraili Scania Suomi Oyn Kokkolan toimipisteellä reilu viikko sitten. Pihalla näimme heti ensimmäisenä Scania L340 kaasukäyttöisen kuorma-auton, jonka Ekokuljetus JNH Oy oli tuonut näytille. Meidät vastaanotti Kokkolan toimipisteen kuorma-auto myyjä Peter Lindfelt ja tuotepäällikkö Mika Jukkara, jonka päävastuualueena ovat vaihtoehtoiset energiamuodot kuten kaasu ja sähkö. Vierailun tarkoituksena oli tutustua yrityksen toimintaan ja kuulla kaasukäyttöisten kuorma-autojen markkinatilanteesta, kapasiteetista sekä moottoritekniikasta. Heti alussa kävi selväksi, että tulevaisuuden käyttövoimat tulevat olemaan ympäristöystävällisempiä ja kaasukäyttöisten kuorma-autojen määrä tulee Suomessa kasvamaan. Scania on panostanut tuotekehityksessään kaasukäyttöisten kuorma-autojen moottoritekniikkaan sekä pullokapasiteettien kasvattamiseen. Biokaasua tuotetaan jatkuvasti enemmän, tankkausasema verkosto laajenee ja kaasukäyttöisten kuorma-autojen ominaisuudet ovat parantuneet vuosien varrella merkittävästi. Tieliikenteessä ammattikuljettajilta tullaan yhä enemmän vaatimaan puhtaampaa käyttövoimaa.

 

Suomi tavoittelee biokaasun tuotannon nostamista neljään terawattituntiin vuoteen 2030 mennessä. Biokaasu on kotimaista, uusiutuvaa ja vähäpäästöistä energiaa, joka on ratkaisu liikenteeseen, energiatuotantoon, maatalouteen sekä teollisuuteen. Vuonna 2021 biokaasu tuotettiin pääosin puhdistamolietteestä, biojätteestä sekä kaatopaikkakaasuista, joka hyödynnettiin 60 prosenttisesti lämmön tuotantoon. Suomen biokaasun tuotantopotentiaali on eri arvioiden mukaan noin 10-25 TWh vuositasolla. Syötteitä laitoksissa vuonna 2030 Suomessa on arvioitu olevan lantana noin 4,7 miljoonaa tonnia, elintarviketeollisuuden sivuvirtoja noin 300000 tonnia, kasvibiomassoja noin 900000 tonnia, biojätteitä noin 600000 tonnia sekä lietteitä vajaa 600000 tonnia. Biokaasun tuotannon nostamisella tavoitellaan hiilidioksidipäästövähennyksiä liikenne-, maatalous- ja jätesektorilla. Lisäksi halutaan parantaa huoltovarmuutta ja lisätä kansallista energia- ja ravinneomavaraisuutta. Tavoitteesta noin 2,5 TWh pyritään suuntaamaan tieliikenteeseen. (Suomen Biokierto ja Biokaasu ry)

 

Scanialta on mahdollista saada erilaisia autovaihtoehtoja. Kaasukäyttöisen kuorma-auton ostoon on mahdollista hakea Traficomilta hankintatukea. Scanian kaasukäyttöiset kuorma-autot ovat erittäin mukautuvia ja kaasukäyttöisille kuorma-autoille on ominaista huippuluokan muunneltavuus, erinomainen ajettavuus ja pieni polttoaineenkulutus. Kantaman sisälle mahtuvat niin keskusta- ja aluekuljetukset kuin kaukokuljetukset. Scanian kaasumoottorit ovat tunnettuja polttoainetehokkuudesta. Kun säiliöissä on biometaania, CO2-vähennys ajoneuvojen käytössä on 50–90 % riippuen biometaanin valmistuksessa käytettävästä raaka-aineesta. Tyypillinen Eurooppalainen keskiarvo on -80% tavanomaiseen dieseliin verrattuna. Kun biometaanin valmistukseen käytetään jo kierrossa olevia raaka-aineita, kuten biojätettä, päästään Co2 päästövähennyksessä jopa -90% vähentymään verrattuna tavanomaiseen dieseliin. (Scania Suomi Oy)

 

Kuva: Scanian kaasukäyttöisen kuorma-auton moottoritekniikkaa (Scania.com)

 

Ei ole salaisuus, että Suomessa liikenteen päästöt olivat vuonna 2022 noin 9,9 Mt CO2-ekv. Tieliikenteen päästöjen vaihtelu vaikuttaa suuresti Suomen kokonaispäästöjen kehitykseen, koska se kattaa noin 95 % liikenteen hiilidioksidipäästöistä ja noin 29 % kaikista Suomen tuottamista hiilidioksidipäästöistä. (Traficom)

Scanian kaasumoottorit täyttävät tiukat melumääräykset, kuten Euroopan PIEK-standardin Quiet Truck -määräyksen. Paineistetun biometaanin polttoainesäiliöiksi vaihtoehtoina ovat 4 x 80 l, 4 x 95 l, 4 x 118 l sekä 4 x 152 l + 4 x 118 l tilavuuksien säiliöt, joilla ajaa jopa 820 kilometrin matka. Näissä säiliöissä on parempi maavara kuin nesteytetyn kaasun säiliöissä. Scanian kaasuautoihin on saatavissa myös suuremmat paineistetun kaasun (CNG/CBG) säiliöt, sekä isot nesteytetyn kaasun (LNG/LBG) säiliöt. Uusien säiliövaihtoehtojen myötä kaasuautojen toimintamatka kasvaa merkittävästi ja näin biokaasu sopii myös pidempien matkojen raskaisiin kuljetuksiin. Scanian uudet kaasumoottorit perustuvat luotettavaan ottomoottoritekniikkaan, jonka ansiosta Scanian kaasuajoneuvoihin tarvitsee tankata vain kaasua. Muita polttoaineita, lisäaineita tai hiukkas-suodattimia ei tarvita. (Scania Suomi Oy)

 

Vierailun päätteeksi keskustelimme tulevista tapahtumista ja kutsuimme Scania Suomi Oyn kertomaan kaasukäyttöisistä kuorma-autoista tuleviin tapahtumiimme. Järjestämme ammattikuljettajille suunnattuja tapahtumia uusien Demeca gFuel tankkausasemien avaamisen yhteydessä, joihin voi tulla kuuntelemaan lisätietoa kaasukäyttöisistä kuorma-autoista sekä biokaasun käytöstä ammattiliikenteessä. Ilmoitamme tulevista tapahtumista verkkosivuillamme ja sosiaalisen median kanavissamme. Tapaaminen varmisti näkemystämme siitä, että biokaasun tulevaisuus on valoisa ja biometaanin liikennekäyttö tulee lisääntymään merkittävästi.

 

Kuvassa: Scanialta on saatavilla hyvin pullokapasiteettia kaasukäyttöisissä kuorma-autoissa. Scania L340 kaasukäyttöisen kuorma-auton kaasupulloja ja kaasuliittimet.

Lue lisää Biokaasun jalostuksesta

LUE LISÄÄ

Lisää kirjoituksia