Demeca responds to demand with larger biogas plant complexes

Demeca has previously focused on deliveries of biogas plants for individual farms. In recent years, Finland have also investment projects in the medium and large size categories. Demeca also wants to serve in these bigger biogasplant complexes.

 

During the past year, we have worked in product development to scale the modules of a farm-scale biogas plant to a larger scale, which enables so-called satellite biogasplant and other digestion production. total and/or component deliveries of satellite installations and other aggregators. Viimeisten vuosien aikana Suomessa on syntynyt investointihankkeita keskisuureen ja suureen kokoluokkaan ja haluamme palvella myös näissä laitoskokoluokissa. Toimitamme edelleen myös maatilakokoluokan biokaasulaitoksia.

Suuremmat reaktorit, uusi gFeed-kuivasyöttöyksikkö sekä gFuel-tuoteperheen (biometaanin jalostus) skaalaus mahdollistavat keskisuurten biokaasulaitosten ja biometaaniratkaisujen toimittamisen. Samoja moduuleita voidaan hyödyntää myös keskitetyissä suuren kokoluokan biokaasulaitoksissa. Demecan reaktoriratkaisujen maatiloilla hyväksi havaitut ominaisuudet on tuotu palvelemaan suuremmissa laitoskokonaisuuksissa. Reaktorin energiatehokkuus sekä raakakaasun suodatus patentoidulla biofiltterillä takaavat suurimmat nettoenergiat. Prosessitilavuudeltaan 2800 m3 reaktoreita voidaan liittää joko sarjaan tai rinnankytkennällä käsittelemään suuriakin määriä syötteitä. Gfuel biometaanin jalostusyksikkö kolmivaiheisella membraani-tekniikalla on skaalattu käsittelemään 300 m3/h biokaasua. Vuosia käytössä ollut toimintavarma tekniikka takaa laadukkaan liikennekelpoisen biometaanin jalostuksen. Uusi suurempi gFeed-kuivasyöttöyksikkö käsittelee tehokkaasti suuret määrät kuivia syötteitä kuten nurmet, kuivalannat ja muut tyypilliset biokaasusyötteet.

Näillä kehitystoimilla pystymme vastaamaan suurempien laitoskokonaisuuksien toimituksiin. Demecan asiantunteva hanke- ja projektisuunnittelu osaaminen on käytettävissä myös investointia suunnitteleville keskisuurille ja suurille yhteismädätyshankkeille.

 

Lisätietoja:

Sami Vinkki, myyntijohtaja

Puh. 044 328 3603

Sähköposti: sami.vinkki@demeca.fi

Read more about biogas plant

READ MORE

More articles and news