Kiintomädätys® -biokaasulaitos + Gfuel -biometaanin jalostus I Kattaalan Voima Oy

Reaktoritilavuus 2800 m3, syötteenä naudan lietelanta, kuivalanta sekä peltobiomassat, tuotteena raakabiokaasun myynti kaasunsiirtoputkistoon Vieremän teollisuusalueella sijaitsevaan jalostukseen ja jakeluun.