Kiintomädätys® -biokaasulaitos + Gfuel -biometaanin jalostus- ja tankkausasema I Ojasaaren Biokaasu Oy

Reaktoritilavuus 2800 m3. syötteenä naudan- ja sianlietelanta, kuivalanta sekä peltobiomassat, tuotteena biometaani myyntiin omalle tankkausasemalle. Julkinen biometaanin tankkausasema, henkilö- ja kuorma-autot. (NGV1 ja 2)