Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Olemme mukana hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää typen, fosforin ja kaliumin talteenottoa ja kierrätystä maatalouden ja yhdyskuntien jätevesistä valmistamalla hitaasti liukenevia kierrätyslannoitteita. Hankekuvaus sekä tavoitteet löytyvät liitteestä.