Biokaasutuottajan on rekisteröidyttävä

 

Jatkossa biokaasun pientuottaja säilyttää verovapauden, mikäli hän rekisteröityy pientuottajaksi Verohallintoon. Lämmitykseen ja työkoneiden käyttöön tuotettu kestävä sekä ympäristöystävällinen biokaasu on ollut veroton tähän vuoteen saakka, mutta syyskuussa annetun hallituksen esityksen mukaisesti lämmitysbiokaasun tuki pienenee vuoden 2023 alusta alkaen, ja myös kestävälle lämmitysbiokaasulle tulee valmistevero. On kuitenkin tärkeä huomioida, että pientuottaja säilyttää verovapauden, mutta se edellyttää rekisteröitymistä. Verohallinto on arvioinut, että ilmoittautuneita/ rekisteröityneitä puuttuu vielä useita kymmeniä. Biokaasun tuottajien on rekisteröidyttävä verovelvollisiksi OmaVerossa ennen toiminnan aloittamista. Tuottajan on rekisteröidyttävä biokaasun tuottajaksi, jos biokaasun tuotanto on yli 1 GWh kalenterivuodessa. Jos biokaasun tuotanto on enintään 1 GWh kalenterivuodessa, tuottajan on rekisteröidyttävä biokaasun pientuottajaksi. Tuotantoraja on laitoskohtainen. Biokaasun pientuottajan kaasu on verotonta paikallisessa käytössä. Pientuottajan ei myöskään tarvitse osoittaa kaasun kestävyyttä. Laiminlyönnistä voidaan määrätä laiminlyöntimaksu ja/tai veronkorotus.

Lisätietoja valmisteverosta Verohallinnon sivuilta.

Voit rekisteröityä biokaasun pientuottajaksi Omaverossa

Lue lisää biokaasulaitoksesta

Lue lisää

Lisää kirjoituksia