Uusi gFeed yksikkö mahdollistaa suuremman syöttökapasiteetin

Gfeed kuivasyöttöyksikkö pilkkoo ja homogenisoi syötteen sellaiseen muotoon, että reaktorissa toimiva biokaasun tuotantoprosessi pystyy hyödyntämään syötteen kaasuntuottopotentiaalin mahdollisimman tehokkaasti. Demecan tuotantopäällikkö Juho-Jaakko Tokola kertoo uuden suuremman gFeed yksikön ominaisuuksista.

Kuvassa: Demecan tuotantopäällikkö Juho-Jaakko Tokola ja viides valmistunut uudempi gFeed

 

Suuremmat reaktorit vaativat myös suuremman kuivasyöttöyksikön. Juho-Jaakko kertoo, että tarve kuivasyöttöyksikön kehittämiselle syntyi, koska biokaasulaitosten reaktorikoot ovat vuosien mittaan kasvaneet.

” Uusi gFeed kuivasyöttöyksikkö pystyy hyödyntämään noin 6 m3/h syötteitä, kun vanhan gFeedin kapasiteetti oli noin 15 m3 /vrk. Eli kapasiteettia kasvatettiin moninkertaiseksi. Syöttökapasiteetti on tarkalleen ottaen teoreettinen, sillä se riippuu paljolti siitä, minkälaisia syötteitä kuivasyöttöyksikköön kipataan. Kuivasyöttöyksikön täyttötilavuus kasvatettiin 19 kuutioon sekä parannettiin useita ominaisuuksia. Vanhemmassa kuivasyöttöyksikössä kaksi ruuvia pilkkoi kuiva-aineet homogenisointiin, kun uudessa suuremmassa gFeedissä niitä on kolme. Kuivasyöttöyksikön materiaalivalinnoissakin on tehty parannuksia. Ruuveissa ja kulutuslevyissä on käytetty erityistä kulutusterästä ja pinnoitteita, joilla pidennetään niiden käyttöikää. On haluttu panostaa alkuinvestointiin ja karsia asiakkaalle tulevia kuluja kalliista huoltotoimenpiteistä sekä ylläpitokuluista” Juho-Jaakko kertoo.

Syöttöruuvi sekoittaa ja siirtää kuivaa syöteseosta sekä syöttää homogenisointiin halutun määrän kuivaa syötettä. Syötteen ja mikrobeiden suuri kontaktipinta muodostuu syötettä murskaamalla sekä kuiva-aineen sekoittamisen reaktorin sisältöön homogenisointiyksikössä. Homogenisointi edistää kaasuntuottoa, ja vähentää sekoituksen sekä pumppausten sähkönkulutusta.

” Edelleen kuiva-aineen syöttäminen tapahtuu helposti yksikön ulkopuolelta traktorin kauhalla ja kansi avautuu kaukosäätimellä nappia painamalla, mutta uutena mahdollisuutena rakenne on kehitetty sellaiseksi, että kuiva-aineen syöttäminen voidaan suunnitella toteutettavaksi kummalta puolelta tahansa” Juho-Jaakko tarkentaa.

”Sarjavalmisteinen yksikkö valmistuu tehokkaasti ja tuotanto tehostuu. Asiakkaalle lähti tällä viikolla viides valmistamamme gFeed kuivasyöttöyksikkö. Demecan tehtaalla gFeed kuivasyöttöyksikköön asennetaan mm. eristeet ulkopuolelle, pellitetään katto, rakennetaan hydrauliikka, tehdään sähkötöitä sekä loppukokoonpanoa, viimeistellään kuivasyöttöyksikköä sekä asennetaan Premix” Juho-Jaakko kertoo.

Tarkempi hienontaminen ja homogenisointi tapahtuu syöttölaitteen perään kytketyssä Premix yksikössä, joka on varioitavissa eri syötteille. Premix sekoittaa kuivajakeen sekä nestejakeen, hienontaa massan sekä erottelee kivet. Lopuksi Premix pumppaa homogenisoidun syötteen biokaasureaktoriin. Gfeed yksikössä on asennettu kansi syöttölaitteen päälle, joka suojaa syötettä kylmältä ja parantaa turvallisuutta. Lisäksi uuteen kuivasyöttöyksikköön haluttiin parantaa ominaisuuksia mm. huollettavuuden, käytettävyyden sekä valmistuksen näkökulmasta. Uudessa suuremmassa gFeed kuivasyöttöyksikössä on mm. irrotettava päätyseinä, jonka ansiosta ruuvit voidaan ottaa kokonaisuutena pois syöttölaitteesta mahdollista huoltoa varten.

Kuvassa: Demecan tehtaalla Haapavedellä uuden mallin gFeed kuivasyöttöyksikköjä sarjatuotannossa

 

Lue lisää biokaasulaitoksesta

Lue lisää

Lisää kirjoituksia