2007-2014

Lukuisten tutkimushankkeiden sekä mädätyskokeiden osatoteuttajana omassa laboratoriossa. Parhaan mahdollisen syötteenkäsittelymenetelmän sekä energiatehokkaimman rakenteen etsimistä. 2015 päivitetty sisältämään syötteenkäsittelyn ja lämmönvaihdintekniikan syötteelle. Pienen mittakaavan biometaanintuotantolaitteisto vuonna 2015 (ent. Metaenergia)