2007 Konttirakenteinen märkämädätyslaitos | Haapajärven ammattiopisto

Reaktoritilavuus 150 m3, syötteenä lietelanta ja ylijäämärehu, tuotteena lämpö maatilalle. 2015 päivitetty sisältämään syötteenkäsittelyn ja lämmönvaihdintekniikan syötteelle. Pienen mittakaavan biometaanintuotantolaitteisto vuonna 2015 (ent. Metaenergia)