Laitoskokonaisuus I Latvaenergia Oy

Biokaasulaitos kahdella gReactor 2000 mädätysreaktorilla, gFilter esikäsittely ja matalapaine varasto sekä gFuel Upgrade jalostusyksikkö, josta biometaani johdetaan kaasunsiirtoputkistoa pitkin hyödynnettäväksi Pyhännän elintarviketeollisuuteen. Biokaasulaitoksella voidaan tuottaa myös gPower yksiköllä sähköä ja lämpöä (CHP). Mädätysjäännös hygienisoidaan gHygie yksikössä ja separoimalla erotetaan kuivajakeeksi ja nestejakeeksi. Biokaasulaitoksessa tuotetaan energiaa paikallisesta elintarviketeollisuudesta tulevista sivuvirroista sekä maatalouden peltobiomassoista ja lietelannasta. Laitosalueelle saapuvat lietemäiset syötteet varastoidaan katetuissa vastaanottoaltaissa, peltobiomassat peitettyinä laakasiiloissa ja elintarvikesyötteet niille rakennettavassa suljetussa varastohallissa. Lietemäiset syötteet syötetään suljetussa putkistossa ja kuivat syötteet kuormaajalla lastattavalla gFeed kuivansyöttöyksiköllä mädätysreaktoreihin.