Kontakta oss

Vi har de bästa experterna på lantbruk.

Så här framskrider processen
  1. Vi kartlägger din lantgård och presenterar en tekniskt lämplig lösning
  2. Vi utför lönsamhetskalkylerna
  3. Vi hjälper dig att ansöka om investeringsstöd och miljötillstånd
  4. Vi specificerar planerna och påbörjar projektet (godkända tillstånd och stöd)
Så här framskrider processen
  1. Berätta om ditt behov av service och reservdelar
  2. Vi kontaktar dig och kartlägger behovet av service samt lämpliga reservdelar
  3. Vi kommer överens om en leveranstidtabell för reservdelarna för servicearbetet