Om oss

Vi förbättrar lönsamheten hos företag på landsbygden genom att stödja företagens hållbara utveckling samt människors, djurs och miljöns välbefinnande.

Demecas historia

Vår historia började år 2008 på en finländsk mjölkboskapsgård i Lumimetsä i Haapavesi, där de första Demeca-lösningarna utvecklades och installerades i robotgårdsstallet på grundarens, Pekka Vinkkis, hemgård.

Före detta hade Pekka arbetat med biogasanläggningar i storleksklassen för lantgårdar och i dag är de biogasanläggningar som baseras på Kiintomädätys®-tekniken en del av Demeca-produktfamiljen. Produktfamiljen omfattar lösningar som i enlighet med vår slogan Maatilat kuntoon™ förbättrar lantgårdarnas lönsamhet samt människors, djurs och miljöns välbefinnande.

Vi utvecklar våra produkter tillsammans med er, våra kunder. Varför? För att vi är övertygade om att den finska bonden bäst känner till verksamheten på en finländsk lantgård. Och eftersom vi vill att våra produkter ska betjäna just dina behov och vi förutsätter att våra lösningar är väl genomtänkta och hållbara långt in i framtiden.

De fungerande lösningarna får stöd av en sakkunnig försäljning, omsorgsfull driftsättning och utbildning samt vår egen installations- och serviceorganisation. Vi lovar att alltid använda vår expertis för en högkvalitativ lantbruksproduktion. Vi får vår energi från ren, finsk mat och vi vill att den produceras med de bästa finska lösningarna.

Vi vill skapa en livskraftig tillväxtmiljö för företag på landsbygden för att erbjuda en övergripande välfärd för alla människor. Vår uppgift är att förbättra lantgårdarnas lönsamhet och välfärd. Vi lovar en hållbar utveckling för din lantgård, och vi kan inlösa vårt löfte genom att granska din lantgård som helhet och erbjuda lösningar som förbättrar helheten och stöder tillväxten. Så här tänker vi om Maatilat kuntoon™.

Verksamheten bygger på våra gemensamma värderingar och vårt engagemang för dessa.

Vårt företags värderingar styr allt det vi gör och vi tar stöd av dem i såväl stunder av framgång som stunder av motgång. Hela personalen har åtagit sig att följa värderingarna i det dagliga arbetet. Vi samarbetar endast med sådana partner och underleverantörer som uppfyller våra värderingar.

Tillit och respekt

  • Vi respekterar varje kund
  • Vi beslutar tillsammans om en förståelig leveransomfattning
  • Vi korrigerar våra fel

Djärvt tillsammans

  • Vi vågar växelverka i kundsituationer och utveckla i en anda av kontinuerliga förbättringar
  • Vi är öppna för att lära oss nytt
  • Vi ger och vill få respons

Resultatinriktat arbete

  • Vi vill sätta oss in i kundens affärsverksamhet och förstå den
  • Vi producerar mervärde för kunderna i alla situationer

Vår vision är att skapa en livskraftig tillväxtmiljö för företag på landsbygden för att erbjuda en övergripande välfärd för alla människor

Vår vision är att skapa en livskraftig tillväxtmiljö för företag på landsbygden för att erbjuda en övergripande välfärd för alla människor.
Vi förbättrar lönsamheten hos företag på landsbygden genom att stödja företagens hållbara utveckling samt människors, djurs och miljöns välbefinnande.
Vi lovar lantgårdarna en hållbar tillväxt genom att se över lantgården och företaget som en helhet. Vi erbjuder tekniska och strategiska lösningar för att ge bättre produktivitet och välfärd.

Kom med och utveckla biogaslösningar

Vi arbetar i enlighet med våra värderingar och vår vision är att skapa livskraft på landsbygden med smarta lösningar för hantering av jordbruksgödsel, utnyttjande av fraktioner och självförsörjande energiproduktion. Vi har cirka 60 Demeca-anställda som varje dag arbetar tillsammans för våra kunders lösningar. Vår omsättning 2023 var över 11 miljoner euro. Är du vår nästa Demeca-anställda? Kolla in våra öppna uppgifter eller lämna dina kontaktuppgifter. Följ våra öppna arbetstillfällen i sociala medier.

LÄS MER