Ströbäddning i ladugården

Automatiserad ströbäddning förbättrar djurens och människornas produktivitet och välbefinnande.

Ströbäddning i ladugården

Renki-ströbäddningssystemet

Renki-strödbäddaren underlättar det dagliga rutinarbetet på gården och frigör resurser för mer produktivt arbete. Den arbetar självständigt enligt förprogrammerade arbetsrotationer och doserar precis rätt mängd strö över djurens liggunderlag. En jämn, regelbunden och automatisk ströbäddning förbättrar djurens hälsa och frigör personalens händer för annat arbete.

  • Enheten kan användas med separerat gödselströ, spån eller torv.
  • Spridningskapaciteten är 1800 liggbås/dygn i ett robotstall
  • Ströbehållarens volym 0,8 m3
  • Används med smarttelefon, surfplatta eller fjärrkontroll
  • Egenmassa 170 kg

Självförsörjande ströbäddning

Separering av gödseln gör det möjligt att vara självförsörjande med ströbäddningen. Ströbäddning med separerad gödsel är kostnadseffektivt. Självförsörjande ströbäddning i ladugården förbättrar försörjningsberedskapen.

Välbefinnande

Djuren hålls rena, friska och klvarna hålls torra tack vare jämn och regelbunden ströbäddning. Människornas välbefinnande förbättras när luftvägarna inte exponeras för dammande strö och den fysiska belastningen försvinner.

Effektivitet i arbetet

Renki-ströbäddningssystemet frigör händerna för annat arbete på gården. Vi kan leverera och bygga ett komplett ströbäddningssystem kring ströbäddaren.

Genom att automatisera ströbäddningen i ladugården förbättras djurens välbefinnande och arbetstagarnas händer frigörs för annat arbete på gården.

Renki underlättar de dagliga sysslorna på gården.

Om videon inte visas, godkänn kakorna.

Stöd och service för ströbäddning

Ta kontakt och fråga mer information.

Skulle du kunna automatisera ströbäddningen i ladugården?

TA KONTAKT

Ta kontakt. Din säljare hjälper dig.

Frågor och svar

Intresserad? Kontakta oss

Expert för gårdsbesök

Tillsammans kartlägger vi den bästa lösningen

Begäran om kontakt