Kaira slampump

Kaira-slampumpen gräver sig in i även svårt slam.

GÖDSELBEHANDLING

Kaira slampump

Kaira-slampumpens namn beskriver pumpens unika förmåga att tränga sig in i även svårt slam. Pumpens krossblad ger en jämn kvalitet på slammet så att den kan användas för automatisk sköljning av schakt. Pumpstyrningen klarar av höklumpar och annat utan att belasta motorn och utan att pumpen behöver lyftas upp ur brunnen.

 • Finländare slampump
 • Elmotor 11 kW
 • Utbytbara slitdelar
 • 4 olika längder + 400 mm justermån med 50 mm mellanrum
 • Tillbehör bland annat nivåmätning, automatisk trevägsventil, sms-alarm

Krossande blad

Smart och lättanvänd frekvensomriktarstyrning som alltid håller pumpen funktionsklar och möjliggör ett jämnt flöde av slammet i schakten.

Användningsändamål

Omrörning, homogenisering och cirkulation av slam i ladugårdens schakt samt pumpning från ladugården till lagerbassänger, biogasanläggningar och vid pumpning över långa sträckor som förbehandlare och matarpump för separat överföringspump.

Finländare produkt

Kaira-slampumpen tillverkas i Haapavesi Finland och utbytbara slitdelar finns att få till den.

Kaira-slampumpens goda egenskaper är bland annat ett överliggande sughus, axel med stor diameter samt fjäderbelastade blad.

Kaira-slampumpen är ett funktionssäkert val

Flytande, homogent slam flödar i schakten och sprids bättre på åkern.

Om videon inte visas, godkänn kakorna.

Stöd och service för gödselbehandlingen

Vi ger dig råd och lösningar för gödselhanteringen. Kontakta din närmaste säljare.

Lämpar sig Kaira-slampumpen för din gårds behov?

KONTAKTUPPGIFTER

Försäljare hjälper.

Frågor och svar

 • I vilka storlekar tillverkas Kaira-slampumpen?

  S-storleken är 2566 mm, M-storleken 3566 mm samt L-storleken 4566 mm (från översta lyftpunkt till bottenlager).

 • Vilket är pumpens maximala tryck?

  De maximala trycken med vatten är 2,4 bar (50 Hz), 2,1 bar (45 Hz) samt 1,8 bar (40 Hz).

 • Vad måste jag veta innan jag installerar en Kaira-slampump?

  Kontrollera var pumpen ska installeras samt situationen i brunnen. Avlägsna bottensatsen från brunnsbottnen och eventuella främmande föremål till exempel med en slamsugarvagn med vattenspolning och vid behov med hacka. Med Kaira-slampumpen följer en bruks- och underhållsanvisning som ger mer detaljerade anvisningar och ytterligare information. Fråga din säljare om mer information om Kaira-slampumpen.

Intresserad? Kontakta oss

Expert för gårdsbesök

Tillsammans kartlägger vi den bästa lösningen

Begäran om kontakt