Företagsansvar

Vi förbättrar lönsamheten hos företag genom att stödja företagens hållbara utveckling samt människors, djurs och miljöns välbefinnande.

Visionen och strategin i kärnan av företagsansvaret

Vår vision är att skapa en livskraftig tillväxtmiljö för företag för att erbjuda en övergripande välfärd för alla människor.

Vi förbättrar lönsamheten hos företag genom att stödja företagens hållbara utveckling samt människors, djurs och miljöns välbefinnande.

Vi lovar lantgårdarna en hållbar tillväxt genom att se över lantgården och företaget som en helhet. Vi erbjuder tekniska och strategiska lösningar för att ge bättre produktivitet och välfärd.

Titta och ladda ner hållbarhetsåtaganden och avtal:

LÄS MER

Smarta lösningar för energiproduktion

Produktion av biogas kan vara mycket mer än el och värme. Vi levererar smarta lösningar för lantbrukets gödselhantering och användning av fraktioner samt självförsörjande energiproduktion.

Återvinning och användning av näringsämnen på lantgårdarna

Lantgårdens värdefullaste råvara är spillningen från produktionsdjuren. Spillningen kan användas för att producera energi, bränsle (CBG), strö samt effektiv och miljövänlig gödsel.

Gärningar för den inhemska naturen

En inhemsk och självförsörjande energiproduktion garanterar en ren natur i Finland. När man producerar biogas kommer miljöfrågorna att beaktas naturligt.

Genom att använda biogas i trafiken kan man under hela livscykeln minska utsläppen från trafiken med upp till 90 %

Värderingarna styr våra handlingar inom företagsansvaret

Tillit och respekt

Vi respekterar varje kund.

Vi beslutar tillsammans om en förståelig leveransomfattning.

Vi korrigerar våra fel.

Djärvt tillsammans

Vi vågar växelverka i kundsituationer och
utveckla i en anda av kontinuerliga förbättringar.

Vi är öppna för att lära oss nytt.

Vi ger och vill få respons.

Resultatinriktat arbete

Vi vill sätta oss in i kundens affärsverksamhet och förstå den.

Vi producerar mervärde för kunderna i alla situationer.

Vi vill göra det rätta – Visselblåsningkanal

Vi strävar efter att upprätthålla en hög nivå av affärsetik och transparens i enlighet med våra värderingar och vår uppförandekod. Visselblåsarkanalen ger en möjlighet att kommunicera om misstänkta missförhållanden som påverkar människor, vår organisation, samhället eller miljön.

Miljövänlig arbetsresa

I trafiken till och från jobbet gynnar vi biogasdrivna fordon som vi gärna tankar med förnybar, inhemsk och ren biogas. Personalen kan även cykla till jobbet och som en personalförmån erbjuder vi vår personal möjligheten att skaffa en personalcykel med cykelförmån.

INFORMATION OM OSS