Uppgradering av biogas

gFuel och gCompress garanterar en funktionssäker och högkvalitativ biogasförädling och trycksättning för tankning och återförsäljning.

BIOGASFÖRÄDLING

Demeca gFuel och gCompress

Vår förädlings- och trycksättningsteknik för biogas kan anslutas till Demeca-biogasanläggningen i byggnadsskedet eller senare samt till andra biogasanläggningar. Från en gFuel-enhet som placeras intill biogasanläggningen leds gasen längs ett naturgasrör till en gCompress-enhet intill tankstationen. I den trycksätts gasen. Demeca har de tillstånd som behövs för naturgasinstallationer. Den producerade biometangasen trycksätts och lagras i gastankar, varifrån den kan tankas i fordonen på tankstationen eller säljas vidare i gascontainer.

 • 3-stegs membranförädling
 • Metanåtervinning + 99 %
 • Kontroll av påfyllning och tömning av transportcontainer
 • Tukes-tillstånd och inspektionsprocess
 • Förädlingskapacitet 50–300 Nm3/h

Rent och förmånligt bränsle

Genom att använda biogas i trafiken kan man under hela livscykeln minska utsläppen från trafiken med upp till 90 %.

Biometan ger ny affärsverksamhet

När man producerar och säljer biogas öppnar det upp för nya verksamhetsmöjligheter.

Gascontainer för återförsäljning

Gasen trycksätts och lagras i gastankar, varifrån den kan tankas i fordonen med tankningsmätaren eller säljas vidare i gascontainer.

Genom att använda biogas i trafiken kan man under hela livscykeln minska utsläppen från trafiken med upp till 90 %.

Biometanproduktoin ger ny affärsverksamhet

Ilpo Wennström berättar hur de utnyttjar stallgödsel samt har skapat ny affärsverksamhet med biometanproduktion.

Godkänn kakorna om videon inte visas.

Se Demecas Gfuel
-biogasstationer på kartan

Se dina närmaste biogasstationer på kartan. Du kan även se var Demecas tankstationer finns med Tankille-appen i mobilen. Där ser du adresserna för samt dagens priser på Demeca Gfuel-tankstationerna.

TANKSTATIONER

Skulle du kunna producera biometan för användning i trafiken?

TA KONTAKT

Biogasexpert hjälper.

Frågor och svar

 • Vad kostar tekniken för förädling och trycksättning av biogas?

  Kostnader och lönsamhet beräknas projekt för projekt. Det är möjligt att få stöd för biogasraffinering, vilket förbättrar lönsamheten i investeringen. Raffinerings-, trycksättnings- och bränsletankstation för biogas 700 000–2 000 000 euro.

 • Vad betyder förkortningen CBG?

  CBG är en förkortning av engelskans ”Compressed biogas”, det vill säga trycksatt biogas. Efter att biogasen har producerats trycksätts den, vilket gör det möjligt att sälja den på en tankstation eller återförsälja den i gascontainrar. Den trycksatta gasen är alltså ren, trycksatt biogas, det vill säga biometan.

 • Vad betyder distributionsskyldighet?

  Distributionsskyldigheten har som mål att främja användningen av hållbara, förnybara bränslen för att ersätta användningen av motorbensin, dieselolja och naturgas i trafiken. Detta har verkställts genom att på nationell nivå ålägga trafikbränsledistributörer en skyldighet att årligen leverera för konsumtion en minimiandel förnybara bränslen. Detta kallas för distributionsskyldighet.

 • Vilken förädlingsteknik levererar Demeca?

  Förädlingsteknikens främsta syfte är att separera koldioxid, som är den näst vanligaste gasen i biogas, från biobränslet, och konvertera gasen till ren biometan. Vi använder oss av membranteknik för förädlingen.

Intresserad? Kontakta oss.

Få en expert på besök till gården

Tillsammans kartlägger vi den bästa lösningen

Begäran om kontakt