Uuden sukupolven Demeca biokaasulaitos

UNDER KONSTRUKTION

En Kiintomädätys®-biogasanläggning 

Pukaron kartano, Pukaro gård

 

Reaktorvolym 1100 m3, matas med flytgödsel och grisgödsel, foder och strå, producerar el och värme till lantgården.

Uuden sukupolven Demeca biokaasulaitos

UNDER KONSTRUKTION

En Kiintomädätys®-biogasanläggning 

Lbb Lantta

 

Reaktorvolym 1100 m3, matas med flytgödsel, fastgödsel och överskottsfoder, producerar el och värme till lantgården, rötningsresten kan vidarebehandlas till strö genom separation.

Uuden sukupolven Demeca biokaasulaitos

UNDER KONSTRUKTION

En Kiintomädätys®-biogasanläggning 

Koskenniemen Maito AB

 

Reaktorvolym 1100 m3, matas med flytgödsel, fastgödsel och överskottsfoder, producerar el och värme till lantgården, rötningsresten kan vidarebehandlas till strö genom separation.

2023

En Kiintomädätys®-biogasanläggning 

Mäntyniemi gård

 

Reaktorvolym 1100 m3, matas med flytgödsel, producerar el och värme till lantgården.

Uuden sukupolven Demeca biokaasulaitos

UNDER KONSTRUKTION

En Kiintomädätys®-biogasanläggning 

Matintalo Agro AB

 

Reaktorvolym 1100 m3, matas med flytgödsel, fastgödsel och överskottsfoder, producerar el och värme till lantgården, rötningsresten kan vidarebehandlas till strö genom separation.

Uuden sukupolven Demeca biokaasulaitos

UNDER KONSTRUKTION

En Kiintomädätys®-biogasanläggning 

Weman Tatu

 

Reaktorvolym 1100 m3, matas med flytgödsel, fastgödsel och överskottsfoder, producerar el och värme till lantgården, rötningsresten kan vidarebehandlas till strö genom separation.

Uuden sukupolven Demeca biokaasulaitos

UNDER KONSTRUKTION

En Kiintomädätys®-biogasanläggning 

Lähteen tila

 

Reaktorvolym 900 m3, matas med flytgödsel, fastgödsel och överskottsfoder, producerar el och värme till lantgården, rötningsresten kan vidarebehandlas till strö genom separation.

2023

Kiintomädätys®-biogasanläggning + Gfuel-förädlings- och tankstation för biometan 

Wekas AB

Reaktorvolym 1100 m3, matas med flytgödsel och överskottsfoder samt sidoflöden från livsmedelsindustrin och avloppsvatten, producerar biometan för försäljning till den egna tankstationen. Allmän tankstation för biometan, person- och lastbilar. (NGV1 och 2)

Uuden sukupolven Demeca biokaasulaitos

2023

En Kiintomädätys®-biogasanläggning 

Ylikarjanmaa AB

 

Reaktorvolym 2000 m3, matas med flytgödsel, producerar el och värme till lantgården.

2023

En Kiintomädätys®-biogasanläggning 

Lbb Eteläaho

Reaktorvolym 1100 m3, matas med flytgödsel och fastgödsel, producerar el och värme till lantgården, rötningsresten kan vidarebehandlas till strö genom separation.

2023

Kiintomädätys®-biogasanläggning + Gfuel-förädlings- och tankstation för biometan

Vuorenmaan Maatila AB

Allmän tankstation för biometan, person- och lastbilar. (NGV1 och 2)J

2023

En Kiintomädätys®-biogasanläggning 

Anne ja Janne Jurva

Reaktorvolym 1100 m3, matas med flytgödsel, fårs fastgödsel och överskottsfoder, producerar el och värme till lantgården, rötningsresten kan vidarebehandlas till strö genom separation.

Uuden sukupolven Demeca biokaasulaitos

2023

En Kiintomädätys®-biogasanläggning 

Pajulan Maatila

Reaktorvolym 1100 m3, matas med flytgödsel och överskottsfoder, producerar el och värme till lantgården, rötningsresten kan vidarebehandlas till strö genom separation.

2022

En Kiintomädätys®-biogasanläggning

Mikko Elovaara AB och Elovasikka AB

Reaktorvolym 1100 m3, matas med flytgödsel och överskottsfoder, producerar el och värme till lantgården, pumpa rötningsresten till en avlägsen tank. 

2022

En Kiintomädätys®-biogasanläggning Keskitalon Tila AB

Reaktorvolym 1100 m3, matas med flytgödsel, fastgödsel och överskottsfoder, producerar el och värme till lantgården, rötningsresten kan vidarebehandlas till strö genom separation.

2021

En Kiintomädätys®-biogasanläggning 

Lbb Klemola

Reaktorvolym 2200 m3, matas med flytgödsel och överskottsfoder, producerar el och värme till lantgården, rötningsresten kan vidarebehandlas till strö genom separation.

2021

Gfuel-förädlings- och tankstation för biometan 

Vuorenmaan Maatila AB

Allmän tankstation för biometan, person- och lastbilar. (NGV1 och 2)

2021

En Kiintomädätys®-biogasanläggning 

Ahonen Ari

Reaktorvolym 600 m3, matas med flytgödsel och överskottsfoder, producerar el och värme till lantgården, rötningsresten kan vidarebehandlas till strö genom separation.

2021

En Kiintomädätys®-biogasanläggning

Lbb Nygård

Reaktorvolym 1100 m3, matas med flytgödsel och överskottsfoder, producerar el och värme till lantgården, rötningsresten kan vidarebehandlas till strö genom separation.

2020

En Kiintomädätys® -biogasanlöggning 

M. Uusitalo AB

Reaktorvolym 1100 m3, matas med flytgödsel och överskottsfoder, producerar el och värme till lantgården, rötningsresten kan vidarebehandlas till strö genom separation.

2020

En Kiintomädätys® -biogasanläggning Vuorenmaan Maatila AB

Reaktorvolym 600 m3, matas med flytgödsel och överskottsfoder, producerar el och värme till lantgården, rötningsresten kan vidarebehandlas till strö genom separation.

2020

En Kiintomädätys® -biogasanläggning Suupohjan Perunalaakso AB

Matas med potattiskal och biprodukter från växthuset, producerar el och värme till företag. Elektrisk kraft är 95 kw. Rötningsresten sanering.

2019

En Kiintomädätys® -biogasanläggning
Lähteenmäki Lbb

Reaktorvolym 600 m3, matas med flytgödsel och överskottsfoder, producerar el och värme till lantgården, rötningsresten kan vidarebehandlas till strö genom separation.

2018

En Kiintomädätys® -biogasanläggning
Ilpo och Tiina Wennström lantgård

Reaktorvolym 600 m3, matas med flytgödsel, fastgödsel och överskottsfoder, producerar el och värme till lantgården, rötningsresten kan vidarebehandlas till strö genom separation.

2018

En Kiintomädätys® -biogasanläggning
Hietakorpi Ay

Reaktorvolym 600 m3, matas med flytgödsel, fastgödsel och överskottsfoder, producerar el och värme till lantgården, rötningsresten kan vidarebehandlas till strö genom separation.

Salosen kontit asennettuna

2017

En Kiintomädätys® -biogasanläggning
Maitoparrat AB

Reaktorvolym 600 m3, matas med flytgödsel, fastgödsel och överskottsfoder, producerar el och värme till lantgården.

Demeca testilaitos Lähteen tilalla Haapavedellä

2014

En Kiintomädätys® -biogasanläggning
Lähteen tila

Reaktorvolym 400 m3, matas med flytgödsel, överskottsfoder och potatis sortering avfall. Producerar el, värme och biometan till lantgården.

Uuden sukupolven Demeca biokaasulaitos

2007-2014

Medverkande i flera forskningsprojekt och rötningsexperiment i det egna laboratoriet. Sökning av bästa möjliga behandlingsmetod för inmatningen samt den mest energieffektiva konstruktionen. Uppgraderades 2015 att omfatta behandling av inmatning och värmeväxlarteknik för inmatningen. Småskalig produktionsanläggning för biometan år 2015 (tidigare Metaenergia)

Uuden sukupolven Demeca biokaasulaitos

2007

Våtrötningsanläggning med containerkonstruktion, Haapajärvi yrkesinstitut

Reaktorvolym 150 m3, matas med flytgödsel och överskottsfoder, producerar värme till lantgården. Uppgraderades 2015 att omfatta behandling av inmatning och värmeväxlarteknik för inmatningen. Småskalig produktionsanläggning för biometan år 2015 (tidigare Metaenergia)

2004

Våtrötningsanläggning

Vuorenmaan Maatila AB

Reaktorvolym 250 m3, matas med flytgödsel och överskottsfoder, producerar värme till lantgården. 2014 uppgraderas till en Kiintomädätys® biogasanläggning och tillsätts CHP.

Utfårska till Demecas Kiintomädätys Biogasanläggning