Demeca on valittu Latvaenergia Oy:n biokaasulaitoksen toimittajaksi

Demeca on valittu Latvaenergia Oy:n biokaasulaitoksen toimittajaksi Pyhännän kiertotalousympäristöön.

Kuva: Koko Latvaenergia Oy:lle toimitettava biokaasulaitos (havainnekuva)

 

Pyhännän kunta ja Latvaenergia Oy ovat saaneet ympäristöministeriön rahoituksen ravinteiden kierrätysohjelmasta. Hankkeessa toteutetaan kokonaisuus, jossa rakennetaan uusi esikäsittelylaitos elintarviketeollisuuden jätevesille ja puhdistusliete johdetaan hankkeessa toteutettavaan biokaasulaitokseen, jossa käsitellään myös muita elintarviketeollisuuden ja maatalouden biomassojen sivuvirtoja.

 

Demeca Oy on valittu Latvaenergia Oy:n kiertotalousympäristön biokaasulaitoksen toimittajaksi Pyhännälle. Demeca toimittaa kiertotalouspuistoon rakennettavan avaimet käteen -biokaasulaitoskokonaisuuden 20 000 tonnille raaka-aineita vuodessa. Biokaasulaitos tuottaa energiaa lähiruokateollisuuden sivuvirroista, peltobiomassasta ja lietteestä.

 

Biokaasu jalostetaan biometaaniksi Demeca gFuel -käsittely-yksikössä, josta biometaani johdetaan kaasunsiirtoputkea pitkin Pyhännän elintarviketeollisuuden hyödynnettäväksi. Laitoksen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota laitoksen käytön ja kunnossapidon lisäksi ympäristövaikutuksiin ja esimerkiksi hajuhaittojen ennaltaehkäisyyn. Laitos ei aiheuta melua laitosalueen ympärillä.

 

” Kiitämme Latvaenergiaa luottamuksesta ja otamme työn innolla vastaan. Olemme erittäin tyytyväisiä, että pitkä kehitystyömme biokaasujärjestelmien tuotteistamisessa pystyy palvelemaan myös Latvaenergian keskikokoisen biokaasulaitoksen tarpeita. Demecan energiatehokkaat, tuotteistetut ratkaisut ja pitkä kokemus biokaasualalta antavat asiakkaalle parhaat edellytykset onnistua projektissa”, sanoo Demecan myyntijohtaja Sami Vinkki.

 

Hankkeen lisätiedot:

Sami Pellikka, Latvaenergia Oy, sähköposti: sami.pellikka@latvaenergia.fi,  P. +35850 306 6540

Sami Vinkki, Demeca Oy, sähköposti: sami.vinkki@demeca.fi, P. +35844 328 3603

Lue uutinen satelliittilaitoksesta

LUE LISÄÄ

Lisää kirjoituksia